Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så många drabbas av tinnitus

En femtedel av befolkningen i Sverige uppger att de har problem med tinnitus. Ny forskning visar att vissa former av tinnitus kan vara ärftliga, men än saknas effektiva behandlingar.

Det kan låta som en ringning, ett sus eller ett surr men själva ljuden varierar från person till person.

– Tinnitus är ett slags fantomkänsla. Det är upplevelsen av att höra ett ljud i öronen som egentligen inte finns, säger Christopher Cederroth, forskare vid Institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet (KI) och själv tinnitusdrabbad.

De vanligaste orsakerna till tinnitus är bullerskador och hörselnedsättning på grund av att man har blivit äldre.

– När du har en hörselnedsättning försöker hjärnan kompensera för de ljud du inte längre hör, genom att höja volymen. Det medför en ökad aktivitet i hjärnans regioner som styr hörselfunktioner, vilket kan generera tinnitus, säger Christopher Cederroth.

Av Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät 2016 framgår att hela 21 procent av befolkningen besväras av tinnitus, och siffran är samma i Västra Götaland. I alla län är det vanligare att män har tinnitus, rikssnittet ligger på 24 procent bland män och 17 procent bland kvinnor. 1-3 procent av landets befolkning har så allvarliga besvär att det påverkar deras dagliga liv.

Något botemedel finns inte. Dagens behandlingar handlar i stället om att lindra besvären. Beror tinnitusen på hörselnedsättning kan hörapparater hjälpa.

– I Sverige används annars främst en etablerad metod, kognitiv beteendeterapi. Man lär sig hantera besvären, men själva tinnitusen försvinner inte, säger Christopher Cederroth.

Han ingår i det forskarteam vid KI som nyligen upptäckt att tinnitus i vissa fall har genetiska orsaker. Det handlar om tinnitus i bägge öronen och ärftligheten ses främst hos män. Enligt Cederroth är det här ett steg i rätt riktning för att förstå hur tinnitus uppstår - och för att hitta effektiva behandlingsmetoder.

Finns det hopp om att kunna bota tinnitus i framtiden?

– Oh ja. Men det krävs en kombination av olika behandlingsmetoder, eftersom det kan finnas flera orsaker till tinnitus.

Besvären kan också ha ett samband med stress, depression och kroppsliga smärttillstånd som också måste behandlas.

– Idag finns en del olika behandlingar men ingen fungerar enskilt till hundra procent, och alla är inte genomförda i Sverige, säger Christopher Cederroth.

Tillsammans med forskare från Europa arbetar han för att ta fram gemensamma europeiska riktlinjer för bedömning och behandling av tinnitus. Något som han menar är angeläget eftersom våra livsstilar och miljöer riskerar att resultera i fler tinnitusfall i framtiden.

– Unga människor lyssnar på musik och ljud i hörlurar i allt tidigare ålder. Vi befarar att antalet fall kommer att dubbleras till år 2050.