Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kriminalkommissarie Göran Arvidsson är en av polisens utredare som har analyserat de 1 000 dödsfallen i region Väst. Arvidsson är en av de mest erfarna brottsutredarna i region Väst och utredde bland annat mordet då en kvinna mördades i ett motionsspår i Ulricehamn 2017. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
Kriminalkommissarie Göran Arvidsson är en av polisens utredare som har analyserat de 1 000 dödsfallen i region Väst. Arvidsson är en av de mest erfarna brottsutredarna i region Väst och utredde bland annat mordet då en kvinna mördades i ett motionsspår i Ulricehamn 2017. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Så ska polisen bli bättre på att utreda dödsfall

Det senaste året har polisen gått igenom 1 000 dödsfall i Västsverige för att säkerställa att rätt åtgärder görs för att eventuella brott inte ska döljas bland dem.
Analysarbetet kan nu leda till nya nationella direktiv.
– I vissa fall har man alldeles för snabbt bestämt sig för att det handlar om ett naturligt dödsfall, säger kriminalkommissarie Göran Arvidsson.

Analysarbetet har pågått under cirka ett års tid och har letts av polisens Nationella operativa avdelning, NOA.

I gruppen på åtta personer som analyserat dödsfallen har två poliser från region Väst deltagit, däribland kriminalkommissarie Göran Arvidsson vid polisen i Borås, vilket P4 Sjuhärad tidigare har rapporterat om.

– Bakgrunden till att vi valde att analysera dödsfall i region Väst är att det fanns en del kritik mot hur arbetet genomfördes i polisområde Halland för ett antal år sedan. När det gjordes en genomlysning av fallen där kom det förslag om att gå vidare till hela region Väst, säger Göran Arvidsson.

Totalt har gruppen analyserat polisens åtgärder vid 1 000 av de totalt 3 797 dödsfall som inträffade i regionen mellan den 1 januari 2015 och fram till den 28 februari 2018.

– Mycket av det som har gjorts har varit bra, men vi har hittat en del generella saker som vi tycker upprepades. I vissa fall har man alldeles för snabbt bestämt sig för att det handlat om ett naturligt dödsfall, säger kommissarien.

Två typer av dödsfall

Som exempel tar han upp att det i flera fall inte har hållits förhör med personer som befann sig vid platsen där en person avlidit eller anträffats död. I flera fall har det inte heller gjorts tillräckliga anteckningar gällande omständigheterna kring dödsfallet.

– När det inträffar ett dödsfall är det viktigt att man tittar på både det som talar för ett naturligt dödsfall och det som talar emot det och verkligen penetrerar och gör en bedömning kring omständigheterna för att kunna ge en förundersökningsledare ett så bra beslutsunderlag som möjligt, säger Göran Arvidsson.

Han berättar att polisen hanterar dödsfall på två olika sätt.

– Lite grovt kan man säga att det handlar om vad vi kallar polisfallet och läkarfallet. Handlar det om en äldre person som har lidit av sjukdomar och det inte finns några andra omständigheter som talar för brott tar sjukvården hand om det helt själva. I polisfallet handlar det om mer speciella omständigheter som självmord, om dödsfallet skett i en missbruksmiljö eller om det handlar om unga personer, säger Göran Arvidsson.

När polisen gick igenom de 1 000 dödsfallen återremitterades nio av dem till lokalpolisområdena som hanterat dem för kompletterande utredningsåtgärder.

Några "gömda mord" bland dödsfallen berättar kriminalkommissarien att man trots de upptäckta bristerna inte har funnit.

Har redan förändrat polisens arbete

Analysgruppens arbete kan nu leda till att polisen i hela Sverige kan få nya direktiv kring hur dödsfall ska hanteras.

– Vi håller nu på att revidera de gamla direktiven och tar samtidigt fram en metodhandbok för vilka åtgärder som ska göras i samband med dödsfall. Metodhandböcker används redan vid många typer av brott, men har än så länge inte använts vid dödsfall.

Hur resultatet av arbetet rent konkret kommer att förändra polisens arbete, menar Göran Arvidsson i slutänden är upp till NOA:s ledningsgrupp att fatta beslut om.

Redan i dag menar han att underlaget som har tagits fram påverkar hur polisen i region Väst numera hanterar dödsfall.

– Polisen här i region Väst har redan tagit till sig våra synpunkter och i Storgöteborg har man redan sedan tidigare organiserat sig på ett helt annat sätt med folk som har som arbetsuppgift att titta närmare på oklara dödsfall. Bristerna som vi har hittat i övriga områden har vi inte hittat i Göteborg, säger Göran Arvidsson.

Att polisen går till botten med omständigheterna kring dödsfall menar han är viktigt ur flera aspekter. Inte minst för att ge anhöriga möjligheten att gå vidare i fall där det kan ha funnits omständigheter som gjort att det kan ha funnits skäl att misstänka brott.