Så skrämmer du måsfåglarna

Måsfåglar upplevs av en del som störande och önskemål om att få bort fåglarna framförs årligen under tidig sommar. Det finns metoder för att skrämma djuren, men effektiviteten är osäker.

ANNONS
|

Debatten om måsfåglar som skränar och smutsar ned har varit högljudd denna sommar, inte minst på TTELA:s insändarsida. Somliga vill till vilket pris som helst få bort fåglarna, andra försvarar dem med näbbar och klor.

Att hitta ett långsiktigt effektivt sätt att skrämma bort dem verkar inte vara helt lätt. På Sveriges ornitologiska förenings, sof, hemsida finns en hel rad med åtgärder, men man framhåller att metoderna inte är utvärderade.

Varningsläten

En av de beskrivna anordningarna bygger på att man sänder ut inspelade varningsläten från den art man vill skrämma bort. Denna skrämselljudsalstrare har prövats i Helsingborgs hamn mot måsfåglar med gott resultat sedan mitten av 1990-talet, enligt hamnpersonal.

ANNONS

Rovfågelattrapper, blå band, reflekterande remsor och spegelreflexpyramider är andra metoder. Vissa tycks fungera bra ibland, ibland inte.

– Fåglarna lär sig och vänjer sig vid vissa skrämselanordningar. Ett säkert effektivt sätt att hålla dem borta är att förebygga genom att hindra dem att bygga bon, säger Anders Lundqvist, på sof.

”Små problem”

Allra bäst, menar han, är att hjälpa naturen på traven genom att göra stadsmiljöerna lämpliga för rovfågelhäckning med bolådor eller plattformar.

Samtidigt efterlyser han proportioner.

– Ibland kan det vara bra att sätta saker i relation till varandra. Det finns människor som svälter, utsätts för tortyr, är oskyldigt fängslade. För att inte tala om klimatförändringarna. Jag tycker nog att man har små problem om fåglarna är ett problem.

– vi lever i en värld där det finns andra livsformer. Jag försöker vara ödmjuk och njuta av naturens mångfald, säger Anders Lundqvist.

Det finns en rad metoder för att skrämma måsar, trutar, tärnor, kråkfåglar och andra fåglar när de är oönskade i stadsmiljö. Sveriges ornitologiska förening föreslår att man prövar sig fram och kanske kombinerar flera metoder.

Ögonattrapper. För till exempel trädgård, balkonger, parabolantenner, verandor, båtar. Klipp ut två cirkelrunda plattor på cirka en decimeter i vattenfast material, måla gul eller orange iris med svart pupill på båda och sätt upp dem tillsammans.

Skrämselljud. Skrämselljudsalstrare med inspelningar av nyfångade fåglars skrik. Uppges fungera i Helsingborgs hamn och har även prövats i Linköping mot kajor.

Spegelreflexpyramider och metalliska remsor som reflekterar solljus.

Ballonger med påmålade ögon är en variant av ögonattrappen. Att de rör sig i vinden kan öka effektiviteten.

Blå linor, plastband: Uppges fungerar bra ibland, framför allt på kråkfåglar.

Levande rovfåglar är förmodligen bäst av alla på att skrämma bort oönskade fåglar.

Berguvar tar allt från kajor till halvvuxna måsfågelungar och är även bra råttjägare. Bolådor på lämpliga platser kan locka dem till stadsmijöer. Vattentorn och industriområden kan vara bra platser.

Andra rovfåglar som inte har något emot att bo nära människan är duvhök och sparvhök. De är svårare att hjälpa, men riskorgar på plattformar i skyddade träddungar kan fungera.

Pilgrimsfalken är på väg tillbaka efter att ha varit utrotningshotad. Den verkar också trivas i städer, häckar till exempel i städer i Storbritannien och USA, där de häckar på hus som ersättning för klipphyllor och branter.

ANNONS