Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det finns just nu flera aktiva smittkedjor av coronaviruset i Göteborg. En kedja kan först anses bruten efter att alla personer som exponerats för smitta inte har insjuknat 14 dagar efter det sista exponeringstillfället. Bild: Robin Aron
Det finns just nu flera aktiva smittkedjor av coronaviruset i Göteborg. En kedja kan först anses bruten efter att alla personer som exponerats för smitta inte har insjuknat 14 dagar efter det sista exponeringstillfället. Bild: Robin Aron

Smittkedjorna som spåras i Västsverige

I Västra Götalandsregionen har sex personer bekräftats ha insjuknat i virussjukdomen Covid-19. Det har i sin tur skapat flera så kallade smittkedjor som sjukvården nu följer upp och som fortfarande anses vara aktiva.
– Det kan bli ett ganska långvarigt förlopp, säger smittskyddsläkaren Peter Ulleryd.

Onsdagen den 26 februari konstaterades det första fallet av en patient i Västra Götalandsregionen som blivit smittad av det nya coronaviruset Sars-Cov-2 och därefter insjuknade i Covid-19.

Mannen i 30-årsåldern hade rest till Sverige från norra Italien, och dagen efter meddelade Smittskyddsenheten att ytterligare två personer som hade varit i kontakt med honom hade insjuknat. Mannen sökte vård ett par dagar efter hemkomsten, och provtogs dagen innan han bekräftades ha testat positivt.

Smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg berättade efter det första fallet att man bedömde att mannen hade varit i kontakt med omkring 40 personer under tiden han bedömts ha varit smittsam efter hemkomsten.

Som en konsekvens av mannens kontakter valde hans arbetsplats i slutet av förra veckan att stänga ner sitt kontor i Mölndal fram till den 8 mars.

LÄS MER: Coronasmittade mannens väg – från symptom till isolering

LÄS MER: Coronasmittade mannens arbetsplats stängs

Skapas nya smittkedjor

Sjukvården kom i kontakt med de nya bekräftade fallen via kontaktspårning och de hittades i den så kallade smittkedja som har utretts från den första patienten. De nya fallen benämns som nära kontakter till mannen och är inte personer på hans arbetsplats.

Det två nya fallen har i sin tur skapat nya smittkedjor som nu utreds genom kontakt- och smittspårning.

LÄS MER: Ett femte coronafall bekräftat i Västra Götaland

Samma dag som fall två och tre bekräftades, konstaterades också en fjärde person i Västsverige vara smittad. Det rör sig en person som reste till Stockholm från Milano den 25 februari och dagen efter åkte tåg till Göteborg från huvudstaden.

LÄS MER: Coronasmittad göteborgare flög och åkte tåg – var smittsam

Personen har i sin tur skapat ytterligare en smittkedja. Utöver det fallet bekräftades ytterligare två fall i helgen då en personer som rest till Sverige från Iran, respektive Italien bekräftades vara smittade. Det sjätte bekräftade fallet i Västra Götalandsregionen uppges ha varit Italien tillsammans med ett av de tidigare bekräftade fallen.

LÄS MER: Låg risk för smittspridning – trots ökningen av nya coronafall

LÄS MER: 14 smittade efter nytt fall i Västsverige

Smittskyddsläkaren Peter Ulleryd berättar att han inte vill gå ut med hur många smittkedjor som utreds i Västra Götalandsregionen då det även kan inkludera fall som rör personer som kan ha exponerats av människor utanför Västra Götalandsregionen eller i utlandet.

– Runt ett fall sker alltid en kontaktspårningen och den inkluderar i första hand nära kontakter, upptäckter man sedan ett fall i den spårningen, då skapar det en ny kedja, och skulle man hitta ytterligare ett fall i den kedjan, ja då blir det ytterligare en kedja och så vidare. Det kan bli ett ganska långvarigt förlopp, säger han.

Vilka är det som ringer runt till alla personer som ni behöver kontakta?

– Det är till största del smittskyddssjuksköterskor som dagligen jobbar med kontakt- och smittspårning och som är är proffs på det här. Enligt smittskyddslagen är det patientens behandlade läkare som har ansvaret, men i någon del av processen kan det också lämnas över till smittskyddet, säger Peter Ulleryd.

Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Bild: Catharina Fyrberg
Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Bild: Catharina Fyrberg

När en person konstateras vara smittad, kontaktas i första hand personens närmaste kontakter, men Peter Ulleryd betonar att varje fall är individuellt och att alla som bedöms kunna ha exponerats för smitta kontaktas.

Provtar inte symptomfria – inte ens i familjen

Däremot provtas bara personer som uppvisar symptom. Inte ens partner eller ett barn som bor i samma hushåll som en smittad person provtas om de inte visar upp tecken på att vara sjuka.

– Det finns ingen rekommendation att provta symptomfria personer och det har att göra med att vi inte har någon egentlig nytta av ett negativt provsvar om en person inte har symptom. Detta då en falsk trygghet kan skapas och att samma person kan insjukna påföljande dag och då visa sig positiv vid provtagning. Däremot kan en närkontakt som inte visar upp symptom få förhållningsregler om att till exempel vara uppmärksam på symptom och att hålla sig socialt avskild.

Först 14 dagar efter det senaste tillfället som en person varit exponerad för smitta, menar Peter Ulleryd att man kan känna sig relativt säker på att inte ha blivit smittad. Under denna tid kan flera prover tas på en och samma person beroende på om den uppvisar symptom eller inte.

Det beror på att inkubationstiden från att en person blivit exponerad för smitta till att personen insjuknar bedöms ligga på mellan 2-14 dagar.

– Tittar vi på mediantiden av de rapporter som vi får från Kina verkar det ligga i det lägre intervallet, men vi vet fortfarande inte allt om viruset, men vi måste utgå från något och det är det underlag som vi har, säger smittskyddsläkaren.

"Alla jobbar mer eller mindre för fullt med detta"

Att inkubationstiden bedöms kunna ligga på upp till 14 dagar gör att det i nuläget inte går att göra bedömningen att någon av smittkedjorna som utreds i Västra Götalandsregionen kan anses vara brutna.

LÄS MER: Beskedet från coronamottagningen: "Rutinerna funkar väldigt bra"

Däremot menar Peter Ulleryd att personer som bedöms ha kunnat exponerats för smitta har eller kommer att bli kontaktade.

– Vi kommer i kontakt med alla så långt det är praktiskt möjligt. Vi har erfarenhet av smittsamma sjukdomar, även om vi inte vet alla detaljer om det här viruset kan vi ändå göra en medicinsk bedömning, Man kan vara ganska trygg i att om man har en risk att bli smittad så kommer vi att kontakta vederbörande.

Bedömer ni att ni har tillräckligt med personal för att klara av att kontakta alla som behöver kontaktas?

– Naturligtvis gör vi det, det sker prioriteringar hela tiden som det görs på alla arbetsplatser. Alla hos oss jobbar mer eller mindre för fullt med det här, säger Peter Ulleryd.