"Vad hade hänt om jag hade gift bort min 15-åriga flicka?"

Jenny och hennes familj har varit familjehem för åtta hedersförtryckta flickor de senaste tre åren. När hon läste att nio elever i Göteborg inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet blev hon rasande.