Valutfrågning av Tommy W Johansson

"Vissa delar av strandskyddet bör lättas upp"