Risk för blodbrist i Västra Götaland om vårdstrejk bryter ut

Västra Götalandsregionen uppmanar nu befintliga blodgivare att gå och lämna blod. Detta eftersom det gemensamma blodlagret riskerar att ta slut, om vårdstrejken bryter ut.
– Det är ett besvärligt läge, säger Anna-Karin Norrman, avdelningschef Klinisk immunologi och transfusionsmedicin på Västra Götalandsregionen.