S bryr sig inte om de små tätorterna

Attraktivt boende skapas av människor med visioner. Det är en styrande majoritets ansvar att se till att utveckla hela Trollhättan. Även de småtätorterna.

ANNONS
|

Den servicedeklaration som tagits fram över Trollhättan visar, tyvärr, en tydlig trend. Under de senaste tio åren har servicen minskat i våra småtätorter samtidigt som den går åt andra hållet i centrala staden. Detta är socialdemokraternas ansvar.

Många människor vill bo i trygga, naturnära mindre orter. Men de kräver samma service som alla andra innevånare i vår kommun. Att kunna tillgodose även dessa behov är en utmaning för framtiden. Vi ska ju skapa boende för många fler i vår kommun fram till 2030.

Socialdemokraterna har hittills inte klarat av att se denna möjlighet. I stadshuset finns en attityd att man får skylla sig själv om man valt att bo utanför tätorten Trollhättan. Vi som vill förbättra servicen för ytterområdena får ofta den kommentaren.

ANNONS

Kommunen lyckas inte sälja de få tomter som finns i Norra Björke. Att ingen vill bygga i Norra Björke beror naturligtvis på att majoriteten inte är beredd att bygga så mycket att underlaget för service bildas. Då står vi där med moment 22. Utan byggnation - ingen service, utan service - ingen byggnation.

Samma sak håller på att hända i Upphärad. För liten ort; ingen tågpendel och få bussar, dålig kollektivtrafik ingen nybyggnation. Ska vi bli 70 000 Trollhättebor behöver vi nya stadsdelar. Men först borde vi utveckla de som finns.

Åsaka och Upphärad har ännu kvar sin lokala mataffär, men utan fortsatt tillväxt i samhällena är det snart svårt för de handlarna. Skolornas underlag visar vikande siffror.

Allt detta sker i delar av vår kommun som bara behöver aningen bättre kommunikationer. Och en positiv behandling i vårt planerande.

Här finns redan så mycket bra för boende. Möjlighet till stora tomter, närhet till rekreation i skog och mark, tryggheten i den mindre orten, små skolenheter där eleverna blir sedda, ridverksamhet, föreningsliv och så vidare.

Det är märkligt att majoriteten har så starkt stöd i ytterområdena med tanke på att inga satsningar görs. Varför stöttar man som boende ett parti som inte stöttar ytterområdena tillbaka?

ANNONS

Tänk på det när du går till valurnan i september nästa år.

ANNONS