Så bra är niornas betyg i TTELA:s område – skola för skola

I tre av TTELA:s fyra kommuner minskade andelen niondeklassare som gick ut nian med godkänt i alla ämnen jämfört med förra året, och skillnaderna mellan skolor är stora. Samtidigt sticker två skolor ut, och förbättrar resultaten avsevärt.