Så kan du som patient få hjälp – om du känner att du inte tas på allvar

Om man som patient känner sig ignorerad av sjukvården och inte får den hjälp man känner att man behöver, så kan man kontakta Patientnämnden för att få stöd och hjälp.
– Att inte bli tagen på allvar är ett väldigt vanligt klagomål i sjukvården, säger Susanne Tedsjö, förvaltningschef på Patientnämnden.