Så kan fördomarna om manliga förskolelärare brytas

Det kan ta flera generationer innan fördomarna om manliga förskolelärare försvinner och tills de sociala normerna om yrket bryts. Samtidigt är det viktigt att förändring sker, menar forskaren.
– Om barnen ska växa upp som jämställda individer så behöver de gå på en förskola där de även möter män, säger Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap och forskare vid Stockholms universitet.