Stor löneskillnad mellan lärarna på skolorna i Tvåstad

Lärarlönerna skiljer sig kraftigt mellan grundskolor inom samma kommun. På Slättbergsskolan i Trollhättan ligger snittlönen för en legitimerad grundskolelärare 6500 kronor högre – än på Upphärads skola i samma kommun. Även i Vänersborg spretar lönerna betydligt mellan de olika skolorna.