Maria Ågren. Arkivbild.
Maria Ågren. Arkivbild.

Ågren tvingas lämna regeringskansliet

För första gången i modern tid har en generaldirektör avskedats. Statens ansvarsnämnd går på regeringens linje och avskedar Maria Ågren från hennes tjänst som generaldirektör i regeringskansliet. Samtidigt kritiserar nämnden regeringens hantering.

ANNONS
|

När Maria Ågrens avsattes som generaldirektör för Transportstyrelsen i januari fick hon en ny tjänst som generaldirektör i regeringskansliet.

Det är inget nytt att regeringar flyttar på generaldirektörer. Däremot är det extraordinärt att de avskedas. Enligt Statens ansvarsnämnd har det tidigare inte hänt i modern tid. Men trots att ansvarsnämnden går på regeringens linje, kritiserar den samtidigt regeringens hantering.

Kritiserar regeringen

Nämnden skriver att den "med viss förvåning noterar att regeringskansliet, trots uttrycklig begäran, inte har kommit in med något närmare rättsligt resonemang till stöd för anmälan hit".

"Notera med viss förvåning" är närmast en svordom på juristsvenska.

- Ja, ha ha... Vi är medvetna om tonläget, säger nämndens ordförande Fredrik Wersäll, som till vardags är president i Svea hovrätt.

ANNONS

- Vi insåg att det här var rättsligt väldigt komplicerat. Då bad vi uttryckligen regeringskansliet att belysa detta men vi fick inget svar på den frågan, och då blev vi litet förvånade, säger han.

Enligt Wersäll hade det varit anständigt gentemot Maria Ågren att regeringskansliet fört in de rättsliga resonemangen. Nu fick nämnden själv stå för dem.

Varit anständigt

Ansvarsnämnden finner att Ågren som chef för Transportstyrelsen gjort sig skyldig till ett brott mot Sveriges säkerhet och därmed "grovt har åsidosatt sina åligganden mot regeringen".

Ågren själv har bestridit kravet och hade hoppats på att få behålla sin tjänst:

"Jag hade hoppats få fortsatt uppdrag inom staten. Nu får jag i stället ta med mig erfarenheterna i mitt fortsatta yrkesliv. Erfarenheter som bland annat handlar om ledarskap i svåra situationer och krishantering", säger hon i en skriftlig kommentar till TT.

Ågrens anställning upphör nu med omedelbar verkan. Hon har fyra veckor på sig att överklaga till Arbetsdomstolen. I dag vet hon inte om hon tänker överklaga, uppger hon för TT. Ågren har också rätt att yrka på skadestånd. Frågan om eventuell fallskärm utreds i regeringskansliet.

ANNONS
TT

Fakta: Maria Ågren

Avskedandet grundar sig på att Maria Ågren som generaldirektör för Transportstyrelsen begick ett brott när hon medvetet åsidosatte gällande lagar vid upphandlingen av myndighetens IT-verksamhet. För detta accepterade hon i juni ett strafföreläggande.

Hon avsattes som generaldirektör för Transportstyrelsen redan i januari när hon blev delgiven misstanke. Därefter fick hon en ny tjänst som generaldirektör i regeringskansliet.

Men när det blev känt att hon fått ett strafföreläggande, begärde regeringskansliet att hon skulle avskedas från den nya tjänsten.

ANNONS