Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Inga-Britt Ahlenius var tidigare FN:s tredje högsta chef, med ansvar för interngranskningen i organisationen, och har arbetat mot korruption i EU-kommissionen, dessförinnan var hon chef för den svenska Riksrevisionen. Arkivbild.

Ahlenius: Wetterstrand borde haft kurage

Inga-Britt Ahlenius, med lång erfarenhet av korruptionsbekämpning, är kritisk till regeringens och Maria Wetterstrands hantering av flygbränsleutredningen.

Inga-Britt Ahlenius har arbetat länge med att bekämpa korruption internationellt, och är nu ledamot i Transparency Internationals styrelse. Hon har bland annat varit chef för den svenska Riksrevisionen och arbetat mot korruption i EU-kommissionen och i FN.

Hon tycker att det tidigare MP-språkröret Maria Wetterstrands agerande i flygbränsleutredningen är allvarligt. Det mest problematiska är själva styrelseuppdraget som Wetterstrand haft under hela den tid hon lett flygbränsleutredningen, förklarar hon.

Utredning färgad

- Det är allvarligare än aktieinnehavet. Som styrelseledamot måste man alltid se till bolagets bästa, det står i Aktiebolagslagen, och är en skyldighet för styrelseledamöter.

Det gör att man aldrig kan bortse från att utredningen är färgad, konstaterar hon.

- Hon borde ha haft kurage att avstå från uppdraget. Det handlar om förtroendet som tredje man har för utredningen.

Det blir nu ett dilemma för regeringen, tycker hon. Det blir svårt att använda resultatet, om regeringen vill vara "ren". Det hjälps helt enkelt inte vad Maria Wetterstrand själv säger till sitt försvar, som att utredningens uppdrag och delresultat var kända, och att utredningen skulle ha kommit fram till samma resultat oavsett om hon varit engagerad i bolaget eller inte.

- Det är helt ointressant vad hon själv säger, det intressanta är hur andra som ska bedöma hennes utredningsförslag ser på det.

En miss

Miljöminister Isabella Lövin (MP) har förklarat för TT att Maria Wetterstrand redovisat sina eventuella intressekonflikter för tjänstemännen på departementet, och att någon intressekonflikt då inte upptäcktes.

Isabella Lövin har förklarat att det då, innan utredningen satte igång, inte fanns någon koppling i bolaget till flygbiobränsle.

- Departementet har missat i sin granskning, säger Inga-Britt Ahlenius.

Maria Wetterstrand har informerat om bolagets satsning på flygbiobränsle, och också om sitt aktieinnehav i februari i år, då hon själv tyckte att det blev nödvändigt eftersom hennes bolag nu beslutat om en ny satsning.

Men flygbränslet var aktuellt för bolaget långt tidigare än så. Redan den 3 september kom en ansökan om stöd för utveckling av grönt flygbränsle in till energimyndigheten från Cortus. Något som Maria Wetterstrand knappast kunnat vara okunnig om, eftersom hon satt i bolagets styrelse. Cortus fick också knappt 400 000 kronor för projektet från myndigheten under hösten.

Inga-Britt Ahlenius konstaterar att detta är allvarligt.

- Det här med opartiskhet är så viktigt. Det står redan i inledningen i grundlagen.

Handlar om moral

Frågan om den juridiska jävsbedömningen måste dock jurister göra, förklarar hon.

- Men oavsett om det är jäv i juridisk mening eller inte så handlar det om moral. Det är fråga om en intressekonflikt, säger hon, och förklarar att det ordet används internationellt, i stället för vårt svenska jävsbegrepp.

- Det är tydligare med ordet "intressekonflikt" än jäv.

Man kan inte ha ett samhälle som reglerar alla situationer i detalj. Särskilt en person som Maria Wetterstrand borde ha det goda omdömet att förstå det, tycker hon.

Hon refererar till de gamla domarreglerna från Olaus Petris tid på 1500-talet, som redan då tog upp vikten av sunt förnuft och omdöme, och att allt inte kan regleras – bara för att något inte är reglerat innebär det inte att det är okej. Bland annat säger domarreglerna att "lagen gillar icke allt det hon icke straffar".

- Jag tycker att många skulle komma ihåg det, säger Inga-Britt Ahlenius.