Alliansspricka syns i väljarkåren

Splittringen inom Alliansen syns även tydligt bland väljarna. Sedan i våras har Moderaterna tappat kraftigt med sympatisörer bland L- och C-anhängare. Väljarna har också blivit mer positiva till en blocköverskridande mittenlösning.

ANNONS
|

I våras angav 42 procent av alla L-sympatisörer att de hade Moderaterna som sitt näst bästa parti. I november hade den siffran rasat till 28 procent. Samtidigt har Socialdemokraterna gått framåt i popularitet hos L-sympatisörerna. Samma mönster syns hos centerpartister även om förändringarna är mindre, visar SCB:s stora partisympatiundersökning.

Besvarad kärlek

Det speglar den splittring som uppstått i Alliansen efter valet där C och L nu förhandlar med S om en politisk lösning på det låsta läget. Och kärleken verkar besvarad. De som anger S som bästa parti tycker nu i större utsträckning än tidigare att någon av C och L är näst bästa parti.

ANNONS

Samtidigt syns att ett mer konservativt block tydligare har formats, bestående av M och KD och i viss mån Sverigedemokraterna. Både M- och KD-sympatisörer anger varandra som näst bästa parti i betydligt högre utsträckning nu än i våras.

KD poppis hos SD

Dessutom anger KD-sympatisörer i större utsträckning SD som näst bästa parti, nästan nio procent jämfört med närmare sex procent i våras. Även den kärleken är besvarad. Hela 21 procent av SD-sympatisörerna svarar att KD är näst bästa parti. Den siffran var bara sju procent i våras.

För Sverigedemokraterna är dock sympatierna fallande i stort, både som bästa och näst bästa parti. Partiet får mindre stöd när väljarna får svara på frågan om vilket parti de står närmast eller sympatiserar med.

I novembermätningen svarar 13 procent av de röstberättigade att de står närmast SD, en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj då 14,7 procent svarade att de står SD närmast, enligt SCB.

Även M backar

Även Moderaterna tappar tydligt jämfört med majmätningen, 20,3 jämfört med 23,8, medan L, KD, S och V visar på statistiskt säkerställda ökningar i väljarkåren på frågan om vilket parti de sympatiserar mest med. Övriga partier visar inte på någon statistiskt säkerställd förändring.

I SCB-mätningen som redovisades tidigare i veckan om hur väljarna skulle rösta om det vore val fick SD 18,3 procent – en stor skillnad jämfört med sympatiundersökningen även om SCB anger att jämförelser mellan mätningarna ska göras med försiktighet eftersom mätningarna skattas på olika sätt.

ANNONS

SD har fler röstare

Så har det sett ut länge och är inget konstigt, enligt statsvetarprofessor Henrik Oscarsson vid Göteborgs universitet.

- Det är fler som röstar på än som sympatiserar med partiet, säger han.

På samma vis har Liberalerna tydligt större stöd i partisympatiundersökningen än val i dag-undersökningen. Bland övriga partier är skillnaderna mindre mellan de bägge undersökningarna.

TT

Fakta: Detta skiljer mätningarna åt

Partisympatier kan redovisas på olika sätt:

Med partisympati avses det parti man anser sig stå närmast, vilket inte nödvändigtvis är det parti man skulle rösta på i ett riksdagsval.

Partisympatifrågorna ställs på följande sätt:

Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra? Men vilket parti har du störst sympati för?

Svaren på dessa frågor bildar tillsammans partisympati.

I val i dag-undersökningen har de tillfrågade fått frågan om vilket parti de skulle rösta på om det vore val i dag.

Källa: SCB

ANNONS