Anmälningsvåg mot Svensk Fordonsgaranti

Bilägare över hela landet får hem brev där de rekommenderas att förlänga sin fordonsgaranti. Men avsändaren är inte bilförsäljaren. Över 800 anmälningar har kommit in mot Svensk Fordonsgaranti som inhämtat en miljon fordonsuppgifter från Transportstyrelsen.
– Det är ett av de mest anmälda bolagen som vi haft att göra med, säger Konsumentombudsmannens Carolina Andersson.