Inrikesminister Mikael Damberg (S). Arkivbild.
Inrikesminister Mikael Damberg (S). Arkivbild.

"Barn till IS-anhängare kan omhändertas"

Socialtjänsten har rätt att omhänderta barn till IS-anhängare om de befinner sig i Sverige. Det finns lagligt stöd att agera om återvändande barn far illa, skriver ministrarna Mikael Damberg (S) och Morgan Johansson (S) på DN Debatt.

ANNONS
|

Det har funnits en osäkerhet kring hur kommuner och socialtjänster ska hantera barn till hemvändande svenska IS-anhängare. Nu har regeringskansliet dock gått igenom LVU (lagen om vård av unga) och kommit fram till att lagen ger kommunerna stöd för att omhänderta barn som befinner sig i Sverige.

"Omständigheterna i det enskilda fallet är alltid avgörande för vilken insats som ges, men det ska inte råda tveksamhet om att det finns stöd i lagen för att agera när återvändande barn far illa", skriver inrikesminister Damberg och justitieminister Johansson.

Barn i Syrien

Samtidigt finns många av barnen fortfarande kvar i Syrien. Ett uppmärksammat exempel är barnen till den dödade norsk-svenske IS-anhängaren Michael Skråmo och hjälporganisationer på plats i norra Syrien har uppskattat att det kan finnas ett 80-tal barn med svensk anknytning i flyktinglägret al-Hol.

ANNONS

Mikael Damberg och Morgan Johansson skriver att varje fall måste hanteras individuellt. Men målet är att barnen som finns i Syrien ska få komma till Sverige.

"Inget barn ska straffas för sina föräldrars brott. Det ska inte råda något tvivel om att regeringen gör vad vi kan för dessa barn och om möjligt ska de föras hem", skriver ministrarna.

Få återvändare

Enligt en bedömning från Nationellt center för terrorhotbedömning (NCT) kommer bara ett fåtal personer som rest från Sverige för att ansluta sig till terrorgrupper i Syrien och Irak att återvända i år. Bland IS-resenärerna från Sverige finns dock också ett 20-tal personer som inte kommer att ha rätt att återvända, enligt regeringen.

"Dessa personer har laga kraft vunna avvisnings- eller utvisningsbeslut, de har haft tidsbegränsade uppehållstillstånd som löpt ut, eller så har deras uppehållstillstånd återkallats på grund av upphörd bosättning", skriver ministrarna.

TT

Fakta: IS-anhängare från Sverige

Omkring 300 personer har sedan 2012 rest från Sverige till Syrien och Irak för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupper i regionen, främst terrororganisationen IS.

Cirka hälften av dem har återvänt.

Hur många som är kvar i konfliktzonen finns det inga säkra siffror på. Inte heller hur många som är döda.

Det finns heller inga bekräftade uppgifter på hur många barn med svensk anknytning som befinner sig i konfliktzonen. Hjälporganisationer på plats i norra Syrien uppskattar att det i flyktinglägret al-Hol skulle kunna röra sig om uppemot ett 80-tal barn.

Källa: Säpo

ANNONS