Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör för Försäkringskassan, vidhåller att regeringen tvingade bort henne från posten, hon gick inte frivilligt.
Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör för Försäkringskassan, vidhåller att regeringen tvingade bort henne från posten, hon gick inte frivilligt.

Begler: Jag slutade inte frivilligt

Försäkringskassans petade generaldirektör Ann-Marie Begler går emot regeringskansliets uppgifter om att hon slutade frivilligt. Hon skriver, i svar till riksdagens konstitutionsutskott (KU), att den beskrivningen är en "total nyhet" för henne.

ANNONS
|

KU har ställt skriftliga frågor till Begler som ett led i den pågående granskningen av regeringens och dåvarande socialministern Annika Strandhälls (S) agerande när Begler överraskande petades från chefsposten på Försäkringskassan. Det skedde med några dagars varsel i slutet av april förra året. Hon fick i stället en anställning som generaldirektör i regeringskansliet.

I en utfrågning i KU för två veckor sedan sade Agneta Karlsson, som var statssekreterare hos Strandhäll när Begler petades, att Begler slutade frivilligt.

- Det var en frivillig överenskommelse, frivillig såtillvida att generaldirektören var överens med regeringen om att finns det inte förtroende kan man inte fortsätta, sade Agneta Karlsson då.

ANNONS

Mot sin vilja

Men Ann-Marie Begler beskriver de påståendena som en total nyhet. Hon flyttades mot sin vilja, skriver hon i svaren till KU.

Hon skriver att hon vet att regeringen, enligt lagen om offentlig anställning (Loa), kan flytta en generaldirektör med omedelbar verkan om det finns synnerliga skäl. När regeringen, genom Annika Strandhäll, den 25 april 2018 talade om för henne att hon skulle skiljas från sitt uppdrag genom ett regeringsbeslut den 27 april, var det uppenbart för henne att regeringen tänkte göra det enligt reglerna i Loa.

Begler erbjöds, vid samma möte, att bli generaldirektör för Pensionsmyndigheten. Det tackade hon nej till, hon ville vara kvar på Försäkringskassan.

Begler fick dock, trots att hon begärde det, aldrig någon redovisning av vilka de synnerliga skälen skulle ha varit för att flytta på henne. I svaren till KU, i den pågående granskningen, hävdar regeringskansliet, genom socialdepartementet, att det inte var en omedelbar flytt enligt reglerna i Loa. Begler sägs där ha varit överens med regeringen om att sluta.

Motsätter sig

Begler motsätter sig också regeringskansliets beskrivning av att hon inte skulle ha brytt sig om kritik om dålig samordning med Arbetsförmedlingen och att hon och myndigheten skulle ha fått flera påpekanden om det under flera år,

ANNONS

"Någon mer kraftfull kritik har dock inte framförts förrän vid mötet tillsammans med Arbetsförmedlingen den 9 april", skriver Begler till KU.

Torsdagen den 25 april ska Annika Strandhäll, numera socialförsäkringsminister, frågas ut i KU.

TT

ANNONS