Anders Tegnell, statsepidemiolog, bedömer att det inte är möjligt att utrota viruset. Därför bör vaccinationsarbetet vara långsiktigt.
Anders Tegnell, statsepidemiolog, bedömer att det inte är möjligt att utrota viruset. Därför bör vaccinationsarbetet vara långsiktigt. Bild: Lars Schröder/TT

Besked: Troligtvis tredje dos av vaccin mot covid-19 nästa år

Förmodligen kommer en tredje dos av vaccin mot covid-19 att erbjudas till större delen av befolkningen nästa år, enligt Folkhälsomyndigheten. Men myndigheten ser fortfarande inte några signaler på att det behövs.

ANNONS

En stor del av befolkningen kommer sannolikt att erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19 nästa år, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Vissa riskgrupper kan få sin tredje dos redan till hösten.

Omfattningen på vaccinationen beror bland annat på eventuella nya virusvarianter och nya forskningsrön om vaccinernas skyddseffekt över tid.

– Bedömningen är att det inte är möjligt att utrota viruset och därför bör vaccinationsarbetet vara långsiktigt och inriktat på att minska allvarlig sjukdom och död. Det är fortsatt viktigt att vi har ett särskilt fokus på vaccination av grupper och boende i geografiska områden med låg vaccinationstäckning, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog, i pressmeddelandet.

ANNONS

Vet inte när behov av tredje dos uppstår

För en vecka sedan sade Anders Tegnell att man hittills inte sett några signaler på att en tredje dos behövs. Även om myndigheten nu kallar det ”sannolikt” med en påfyllnadsdos 2022 har inget förändrats på den punkten.

– Det här bygger framför allt på att vi tycker det är viktigt att man skapar en förståelse för att sjukdomen kommer finnas kvar, och att man ska ha beredskap för att vaccinera delar av befolkningen när behovet uppstår, säger Anders Tegnell.

Han fortsätter:

– När det uppstår vet vi inte i dag. Vi har som sagt inga signaler på det nu, men vi följer utvecklingen både i Sverige och internationellt.

Äldre i första hand aktuella för påfyllnadsdosen i höst

De som Folkhälsomyndigheten menar kan vara aktuella för en påfyllnadsdos redan i höst är i första hand äldre personer på äldreboenden, personer äldre än 80 år samt de med kraftigt nedsatt immunförsvar. Men att det faktiskt blir en ny vaccination för den gruppen är heller inte säkert, enligt Anders Tegnell.

– Det är samma sak där, att det inte finns några signaler i dag. Men vi vill uppmärksamma framför allt regionerna och även regeringen, som har bett om vår bedömning, om att det finns skäl att tro att det behövs.

Vaccination med mRNA-vaccin

Vaccinationerna kommer de närmaste åren troligtvis att genomföras med mRNA-vaccin, som till exempel Moderna och Pfizer, eventuellt med ett adjuvanterat proteinbaserat vaccin som komplement.

ANNONS

Tillgången på vaccin bedöms just nu som god under flera år framåt.

ANNONS