Bromander: Borde ha gjort mer

Förre statssekreteraren Erik Bromander fick veta tidigt om säkerhetsriskerna på Transportstyrelsen. Men han visste inte att generaldirektör Maria Ågren bröt mot lagen, hävdar han i KU. KU:s ordförande Andreas Norlén (M) saknar svar på frågan varför Bromander inte informerade sin chef, tidigare infrastrukturministern Anna Johansson (S).

ANNONS
|

På torsdagen frågades Erik Bromander ut i riksdagens konstitutionsutskott (KU), som nu granskar hur regeringen hanterade it-skandalen på Transportstyrelsen. Erik Bromander bekräftade att han i februari 2016 första gången informerades om att känsliga uppgifter riskerade att spridas när it-driften lades ut på entreprenad. Därefter fick han flera gånger information om saken, men uppger att han inte fick veta att generaldirektören skulle ha brutit mot några lagar.

"Borde gjort mer"

Tvärtom fick han bilden av att Maria Ågren hade genomfört åtgärder, planerade ytterligare åtgärder och hade en dialog med Säpo.

- Jag hade ingen anledning att tvivla på att Maria Ågren inte skulle lösa frågan, säger Bromander.

ANNONS

Anna Johansson informerades först i januari 2017, nästan ett år efter att Bromander fick veta om problemen.

- Jag borde ha gjort mera för att Anna Johansson skulle fått information, säger han.

Bromander tvingades avgå på grund av sitt vidlyftiga resande innan skandalen på Transportstyrelsen blev känd. Innan KU-förhören har han inte uttalat sig överhuvudtaget och det fanns därför förväntningar på att han skulle kasta ljus över vad som hände.

Efterlyser svar

Men Andreas Norlén tycker inte att Bromander lyckades förklara varför han inte informerade sin minister eller pratade om det med statssekreterare på andra departement.

- Det framstår som en smula anmärkningsvärt att han inte anser att det funnits anledning att hissa den här frågan högre upp eller i sidled, säger Norlén.

- Trots att statssekreteraren och statsrådet hade i stort sett daglig kontakt, så nämndes uppenbarligen aldrig den här frågan vid något tillfälle.

ANNONS

Mia Sydow Mölleby (V) tror att det kan vara så enkelt som att Bromander bedömde att det inte var någon särskilt allvarlig information och därför inte förde den vidare.

- Det jag tycker är mest anmärkningsvärt i det här är att ingen tar ansvar för någonting. Det är alltid som att man puttar runt på en boll och så är det ingen som tar den, säger hon.

Löfven sent informerad

I förra veckan sade Ann Linde (S), förre inrikesministern Anders Ygemans dåvarande statssekreterare och nuvarande EU-minister, att det inte hade gjort någon skillnad om statsministern informerats tidigare.

Kritiken och frågorna från oppositionen har bland annat handlat om hur det kan komma sig att statsminister Stefan Löfven informerades så sent, först i januari 2017.

Hans statssekreterare Emma Lennartsson avgick vid årsskiftet med hänvisning till att hon fått informationen tidigt utan att agera. Hon kommer att frågas ut av KU på tisdag i nästa vecka.

TT

Fakta: Detta har hänt

I april 2015 får IBM uppdraget att ta över Transportstyrelsens it-drift.

Flera gånger under 2015 beslutar generaldirektören Maria Ågren på Transportstyrelsen att avsteg kan göras från lagar som ska skydda känsliga uppgifter.

Sommaren 2015 inleder Säkerhetspolisen en tillsyn av överflyttningen av it-driften.

Under hösten får inrikesminister Anders Ygemans (S) statssekreterare viss information om Säpos tillsyn.

I januari 2016 inleds en förundersökning mot Ågren om misstanke om att hon som chef tagit beslut som riskerar att röja sekretessbelagda uppgifter. Någon månad senare får även inrikesminister Anders Ygeman (S) information om händelsen.

I mars 2016 informeras försvarsminister Peter Hultqvist (S) om säkerhetsbristerna.

Först i början av januari 2017 får statsminister Stefan Löfven (S) och infrastrukturminister Anna Johansson (S), som ansvarar för myndigheten, vetskap om problemen enligt vad de själva uppgivit.

I januari 2017 får Ågren sluta med motiveringen att "regeringen och den tidigare generaldirektören har haft olika syn på hur arbetet ska bedrivas".

Den 6 juli förra året avslöjar Dagens nyheter att Ågren erkänt brott angående datahanteringen.

Den 27 juli meddelar Stefan Löfven att regeringen ombildas efter hot från Alliansen om misstroendeförklaringar av tre ministrar. Två statsråd lämnar regeringen i spåren av it-skandalen: Anders Ygeman och Anna Johansson.

Den 27 augusti avgick statsministerns statssekreterare Emma Lennartsson med hänvisning till att hon tidigare hade gett felaktiga uppgifter om när hon fick kännedom om säkerhetsbristerna.

Alliansen hotade med misstroende även mot försvarsminister Peter Hultqvist, men Centern och Liberalerna röstade inte med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna för att avsätta Hultqvist. SD väckte också misstroende mot statsminister Stefan Löfven men var enda parti att rösta för det.

Den 25 januari inledde riksdagens konstitutionsutskott sina utfrågningar angående regeringens agerande gällande bristerna på Transportstyrelsen med att bjuda in dåvarande Säpo-chefen Anders Thornberg.

Under mars och april fortsätter utfrågningarna. I början av juni ska granskningen vara klar.

ANNONS