Smärta i bröstet och andfåddhet är vanliga symtom vid kärlkramp, ett tillstånd som är vanligare än man tidigare trott. Genrebild.
Smärta i bröstet och andfåddhet är vanliga symtom vid kärlkramp, ett tillstånd som är vanligare än man tidigare trott. Genrebild. Bild: Jessica Gow/TT

Bröstsmärta kopplas till dålig ekonomi

En kramande bröstsmärta och svårigheter att få luft. Kärlkramp är relativt vanligt bland medelålders svenskar och symtomen är framför allt kopplade till faktorer som stress och dålig ekonomi, visar en stor svensk studie.

ANNONS
|

Kärlkramp uppstår ofta i samband med fysisk ansträngning eller starka känslor som ilska, och orsakas av att blodflöde till hjärtat minskar tillfälligt.

Vanliga symtom är smärta i bröstet och andfåddhet som oftast går över inom tio minuter.

Den nya studien som har gått till botten med hur vanligt tillståndet är bland medelålders svenskar visar att ungefär 3,5 procent är drabbade.

"Vanligt förekommande"

– Det var lite mer än vi väntade oss, och det visar att kärlkramp är vanligt förekommande, säger Kerstin Welén Schef, läkare vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm och en av forskarna.

Studien, som publiceras i tidskriften Heart, omfattar 29 000 kvinnor och män i åldrarna 50–64 år som besvarat ett frågeformulär om symtom på kärlkramp. Blodtryck och en rad andra parametrar undersöktes också.

ANNONS

Kärlkramp orsakas ofta av ansamling av fett, åderförkalkning, i hjärtats kranskärl. Men bara en mindre del av personerna med symtom på kärlkramp hade uttalad åderförkalkning, vilket förvånade forskarna. Drygt hälften hade helt normala kranskärl.

Självupplevd stress

Det var inte heller klassiska riskfaktorer för åderförkalkning som framför allt var kopplade till kärlkramp. Faktorer som höga nivåer av självupplevd stress och nedstämdhet, dålig ekonomi och att vara född utanför Sverige, spelade in i högre grad.

– Att psykologiska och sociodemografiska faktorer hade så stor betydelse var överraskande, säger Kerstin Welén Schef.

Hon anser att vården behöver bli bättre på att fånga upp den typen av faktorer hos personer med symtom på kärlkramp och erbjuda hjälp, till exempel psykologisk behandling.

Fakta: Kärlkramp

Vid en kärlkrampsattack är det vanligt att få ett eller flera av följande symtom;

Ett tryck mitt över bröstet, ofta när du anstränger dig.

Du blir mer andfådd än tidigare när du anstränger dig.

Det känns svårt att andas.

Det känns trångt i bröstet.

Det gör ont i bröstet. Smärtan kan stråla ut i en arm, mot halsen, ryggen eller underkäken.

Symtomen brukar vara i några minuter och släpper ofta efter vila.

Omkring 190 000 personer lider av kärlkramp i Sverige. I åldrarna 45–70 år insjuknar omkring 11 000 personer årligen.

Den nya studien baseras på en stor befolkningsundersökning kallad Scapis, som har Hjärt-lungfonden som huvudfinansiär.

Källor: 1177 och Hjärt-lungfonden.

ANNONS