Demokratikrav för bidrag ska utredas

Regeringen ska låta utreda vilka demokratiska krav som ska vara uppfyllda för att en organisation ska kunna komma ifråga för bidrag från staten. Kriterierna måste bli mer enhetliga, enligt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

ANNONS

Bah Kuhnke säger på en träff med journalister i riksdagen att ett beslut ska tas om en utredning på regeringssammanträdet på torsdag denna vecka. Hon säger att det inte är kopplat till något akut problem eller aktuell debatt – det är en diskussion som förts länge. Samtal har också förts med oppositionen om en utredning.

- Vi vill att utredningen ska tydliggöra och definiera kriterierna. Idag är det så att en myndighet kan neka bidrag men att en annan kan bevilja, säger Alice Bah Kuhnke och hävdar att det behövs betydligt bättre samordning.

ANNONS

Hon säger att det för närvarande är omkring 30 myndigheter som kan bevilja bidrag till organisationer, föreningar och andra sammanslutningar.

- Många har efterfrågat det här för att de inte själva ska ifrågasättas och systemet urholkas, säger demokratiministern.

Utredningen ska vara klar i juni 2019.

TT

ANNONS