En arbetsgrupp inom Moderaterna ska ta fram ett underlag för vad partiet ska tycka om aktiv dödshjälp. Arkivbild.
En arbetsgrupp inom Moderaterna ska ta fram ett underlag för vad partiet ska tycka om aktiv dödshjälp. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Dödshjälp fick M att våndas

Moderaterna lyfter frågan om aktiv dödshjälp. En intern arbetsgrupp ska ta fram ett underlag för beslut om vad partiet ska tycka.

ANNONS

Moderaternas partistämma debatterade aktiv dödshjälp sent på fredagskvällen. Tre motioner om att antingen utreda aktiv dödshjälp eller arbeta för att aktiv dödshjälp tillåts hade lämnats in.

Stämmoutskottet som behandlade motionerna var splittrat. Med röstsiffran 12-11 vann Moderatkvinnornas förslag om att partiet ska verka för att en utredning tillsätts så att människor får möjlighet att själva välja ett värdigt avslut av sitt liv.

Även när hela partistämman skulle ta ställning till motionerna våndades flera ombud. Flera var inte redo att direkt på stämman ta ställning till en så komplex och känsloladdad fråga. Andra var helt emot.

– Samhället ska värna rätten till liv, aktiv dödshjälp strider mot den principen, sade ombudet Erik Weiman, Uppsala län, på Moderatstämman i Västerås.

ANNONS

Inget parti för

Inga riksdagspartier är i dag för aktiv dödshjälp. Miljöpartiet har dock ett kongressbeslut från 2015 om att utreda frågan.

Ombudet Christer Carlsson, Dalarna, var tveksam till aktiv dödshjälp med tanke på att det finns situationer där en svårt sjuk kan känna sig pressad.

– Det som talar emot aktiv dödshjälp är att man kan ha en depression eller känna att man ligger anhöriga eller vården till last, sade han.

Under debatten togs den aktuella motionen tillbaka och i stället lade partistyrelsen och Moderatkvinnorna fram ett kompromissförslag.

Alla inte nöjda

I stället för att arbeta för att en statlig utredning tillsätts för att ta fram förslag på aktiv dödshjälp, så ska Moderaterna först tillsätta en partiintern arbetsgrupp. Den ska ta fram ett beslutsunderlag för att partiet ska kunna ta ställning i frågan.

Alla var dock inte nöjda med det kompromissförslaget.

– Det är beklagligt när man inte vågar ta ställning i en svår fråga, sade Sarah Ullmark, Västra Götaland.

Kompromissförslaget vann dock klart när stämman fattade beslut.

Peter Wallberg/TT

ANNONS