Peyman Kia, den äldre av de två bröder som i januari 2023 dömdes i tingsrätten för grovt spioneri för Rysslands räkning. Domen mot Peyman Kia fastslogs senare i Svea hovrätt Arkivbild.
Peyman Kia, den äldre av de två bröder som i januari 2023 dömdes i tingsrätten för grovt spioneri för Rysslands räkning. Domen mot Peyman Kia fastslogs senare i Svea hovrätt Arkivbild. Bild: Livsmedelsverket/TT

Dom mot spion står fast – HD nekar prövning

Livstidsdömde Peyman Kia nekas prövningstillstånd i Högsta domstolen. Hovrättens dom mot Rysslands spion inne på Säpo och Must står därmed fast.

ANNONS
|

"Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd", skriver HD i beslutet.

Det var i maj som Svea hovrätt dömde den i dag 43-årige Peyman Kia till livstids fängelse för grovt spioneri för Rysslands räkning, och slog därmed fast påföljden som bestämdes i tingsrätten.

Det är enligt hovrätten bevisat att Peyman Kia skaffade och försedde den ryska underrättelsetjänsten GRU med den absoluta merparten av de uppgifter som omfattades av åtalet.

90-tal dokument

Enligt åtalet kom han över ett 90-tal hemliga dokument genom sina tidigare anställningar på Säpo och Must, och hovrätten gjorde bedömningen att den största delen av dem lämnats vidare till Ryssland.

ANNONS

Peyman Kia har erkänt spioneri genom att vid två tillfällen ha sålt underrättelseuppgifter till Ryssland. Enligt honom själv rörde det sig vid det ena tillfället om falska uppgifter.

Den förklaringen köpte dock inte hovrätten.

– Bevisningen som åklagarna lade fram i sin ursprungliga talan är så stark att de uppgifterna inte förtjänar att tas hänsyn till, sade rättens ordförande Ragnar Palmkvist efter domen.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom endast genom att ändra brottstiden för det grova spioneribrottet till 15 oktober 2011 till och med februari 2017. Enligt tingsrättens dom pågick spioneriet fram till 2021.

Yngre broder också dömd

Peyman Kias yngre bror, den nu 36-årige Payam Kia, dömdes i tingsrätten till fängelse i nio år och tio månader för grovt spioneri. Han har erkänt att han lämnat över kuvert på Rysslands ambassad och hämtat betalning på ett bibliotek i Uppsala.

Båda bröderna överklagade till hovrätten, men Payam Kia drog i sista stund tillbaka sitt överklagande, varpå tingsrättsdomen fastställdes. Han drog enligt advokaten tillbaka sitt överklagande då han befarade ett strängare straff i hovrätten.

Fakta: Rysslands underrättelsetjänster

Huvudstyrelsen för underrättelsetjänsten (GRU) är Rysslands militära underrättelsetjänst. GRU grundades 1942 och är underställd försvarsdepartementet. Under andra världskriget ägnade sig GRU åt att överse sabotage och motståndsrörelser som kämpade mot nazisterna. I dag bedriver GRU sin verksamhet över stora delar av världen.

De spiondömda svenskarna Stig Wennerström och Stig Bergling, huvudpersoner i Sveriges två största spionskandaler, spionerade båda för GRU:s räkning. Det gjorde även de två bröderna Peyman och Payam Kia, som dömdes för spioneri tidigare i år.

Ryska federationens yttre underrättelsetjänst (SVR) är Rysslands civila utrikesunderrättelsetjänst och underställd presidenten. SVR är arvtagare till den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB. När KGB upplöstes i samband med Sovjetunionens sammanbrott bildades SVR (utrikes) och FSB (inrikes).

I fjol dömdes en 47-årig konsult till tre års fängelse för att ha spionerat på Volvo och Scania för Rysslands räkning. Kontakten med mannen skedde enligt åklagaren via en SVR-agent.

Ryska federationens federala säkerhetstjänst (FSB) är Rysslands inre säkerhetstjänst och underställd presidenten. FSB är likt SVR arvtagare till KGB. FSB ägnar sig åt bland annat kontraspionage, övervakning och terrorismbekämpning. FSB agerar inom Rysslands gränser och i landets närområde, däribland Ukraina och Baltikum.

ANNONS