Efter metoo – böter för arbetsgivare föreslås

Regeringen vill skärpa sanktionerna mot arbetsgivare som inte tar krafttag mot diskriminering och trakasserier. Bland annat kan det bli fråga om betydande summor i böter.

ANNONS

De många metoo-uppropen förra hösten visar att hårdare straff mot arbetsgivarna behövs, anser regeringen. Nu presenterar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) förslagen om hur detta ska gå till.

- Jag, och Miljöpartiet, vill att det ska straffa sig att inte följa svensk lag. För det räcker tydligen inte att det finns en lag som förbjuder sexuella trakasserier, utan vi vill att det ska straffa sig att bryta mot den lagen, säger hon.

ANNONS

Dryga böter

En utredning får i uppdrag att titta närmare på förslagen, som bland annat handlar om att Diskrimineringsombuden (DO) ska kunna utdela vite.

- För att det ska vara ett straff som svider om man inte följer svensk lag så bör det ju vara en betydande summa. Men det är för tidigt att uttala sig om, det är det vi ska få fram förslag på, säger Alice Bah Kuhnke.

Kunskapen hos arbetsgivarna är i dag för låg, anser hon. I januari 2017 skärptes diskrimineringslagen så att det ställs krav på alla arbetsgivare att arbeta förebyggande mot diskriminering och trakasserier. Men bara var fjärde arbetsgivare har förändrat sitt arbetssätt, och sex av tio kan inte nämna något av de nya kraven, enligt en undersökning av DO.

- Det visar med uppenbar tydlighet att alltför många arbetsgivare inte känner till lagen och inte känner till skärpningen, som ju just skriver fram att det ska ske förebyggande åtgärder, säger hon.

ANNONS

Ta ansvar

Hon hoppas att de föreslagna åtgärderna ska få arbetsgivare som nonchalerar eller förminskar sexuella övergrepp att förändra sitt ledarskap och ta ansvar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

- Så fort vi fått förslagen och de har remitterats kommer det att kunna sättas i verket. Min ambition är så snart som möjligt, säger Alice Bah Kuhnke.

TT

Fakta: Tio punkter

Skärpta sanktioner mot arbetsgivare är den sista av de tio punkter i det åtgärdsprogram som Alice Bah Kuhnke presenterade i december i fjol.

Hela listan:

1) Krav på att nationalscenerna Operan, Dramaten och Riksteatern ska rapportera till regeringen om hur de synliggör sitt arbete mot sexuella trakasserier.

2) Ökat fokus på att motverka sexuella trakasserier i filmbranschen.

3) Särskild vikt vid arbete mot sexuella trakasserier för Kulturrådets stöd.

4) Utdrag ur belastningsregister i anslutning till föreställningar med barn.

5) Omedelbara åtgärdsplaner från ordföranden och vd för nationalscenerna.

6) Internationell samling i Cannes om effekter och åtgärder av #metoo i filmbranschen.

7) Uppföljande branschmöten under året.

8) Helhetsgrepp för alla Kulturdepartementets myndigheter.

9) Mer resurser för att motverka diskriminering.

10) Avskräckande sanktioner för de arbetsgivare som nonchalerar övergrepp på sin arbetsplats.

Källa: Regeringen

ANNONS