Emma Lennartsson till KU om it-skandal

Två centrala, numera avgångna statssekreterare kallas till KU för att frågas ut om Transportstyrelsen. Det är Emma Lennartsson och Erik Bromander, som var statsministerns respektive infrastrukturministerns närmaste medarbetare.

ANNONS

Granskningen av regeringens, och den förra regeringens, hantering av Transportstyrelsens utläggning av känslig it-drift på entreprenad är konstitutionsutskottets mest omfattande ärenden under våren. Efter frågor och svar via brev mellan riksdagen och regeringskansliet börjar utfrågningarna på allvar den 12 mars.

Först bjuds personer in som hade eller har haft höga poster på Transportstyrelsen under åren 2014 och framåt. Det är internrevisorn Annette Olofsson som tog strid mot utläggningen, det är den avskedade generaldirektören Maria Ågren, förre ställföreträdande generaldirektören Jacob Gramenius, Ågrens företrädare Staffan Widlert och styrelseordförande Rolf Annerberg.

Inte kommenterat

KU ber sedan Erik Bromander, som var statssekreterare hos avgångna infrastrukturministern Anna Johansson (S), och Emma Lennartsson komma. Bromander avgick av andra skäl än Transportstyrelsen, långt före it-bristerna och generaldirektörens lagbrott blev kända. Men Anna Johansson har sagt att hon inte fick någon information av Bromander om vad som pågick på Transportstyrelsen. Han har i princip inte kommenterat saken alls.

ANNONS

Emma Lennartsson avgick mycket överraskande och hastigt över en helg i höstas. Hon uppgav som skäl att hon borde ha informerat statsministern tidigare än vad hon gjorde om de allvarliga bristerna på Transportstyrelsen. Hon har inte uttalat sig sedan dess.

KU ska också fråga ut Ann Linde, numera EU- och handelsminister, men vid tiden för Transportstyrelseproblemen statssekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman (S). Hon informerades om säkerhetsproblemen på ett tidigt stadium.

Hatt kallas

Anna Johansson och Anders Ygeman kallas också. Båda avgick förra sommaren sedan oppositionen hotat med misstroendevotum.

Ett statsråd från den borgerliga regeringen, Anna-Karin Hatt (C), ombeds också infinna sig. Hatt var biträdande näringsminister samt it-minister.

Sist i utfrågningarna kommer försvarsminister Peter Hultqvist (S) och statsminister Stefan Löfven.

Sedan tidigare har Säpochefen Anders Thornberg, från i dag rikspolischef, utfrågats om Säpos kontakter med regeringskansliet i frågan.

TT
ANNONS