Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

En ny studie visar att bilförare med adhd inte kör sämre än andra – ett resultat som går tvärtemot äldre studier. Bild: Fredrik Sandberg/TT
En ny studie visar att bilförare med adhd inte kör sämre än andra – ett resultat som går tvärtemot äldre studier. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Förare med adhd kör inte sämre

Äldre studier visar att bilförare med adhd löper tre till fyra gånger högre risk att krocka än andra.
Nu visar en ny studie vid VTI att de inte kör sämre än andra.

Antalet personer som får diagnosen adhd ökar för varje år och har mer än fördubblats på vissa håll i landet under de senaste tio åren. Nu har Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, testat på vilket sätt körförmågan hos personer med adhd påverkas av diagnosen.

– Vår studie omfattar bara 60 deltagare men vi hittade inga skillnader. Den forskning som finns är ganska gammal och därför tyckte vi att det var viktig att undersöka frågan om förare med adhd-diagnos kör annorlunda, säger Birgitta Thorslund vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Forskarna lät 60 deltagare, varav 40 med diagnosen adhd, köra en halvtimme i VTI:s körsimulator där det på vägen inträffade 15 olika händelser som förarna skulle hantera. Händelserna handlade bland annat om lekande barn, en stillastående buss där en flicka springer ut framför bussen och en älg som korsar vägbanan.

Bild: Illustration: VTI
Bild: Illustration: VTI

Deltagarna bestod av lika många män och kvinnor över 25 år med lång erfarenhet av bilkörning. Resultatet visade alltså inga skillnader mellan grupperna vad gäller hastighet, kollisioner eller avåkningar.

–Vi samlade in data om hastighet, uppmärksamhet och reaktionstider och deltagarna fick också svara på frågor om sin uppfattning om sitt körbeteende och sin körförmåga, berättar Birgitta Thorslund.

En kritik mot de äldre studierna, som visade en högre olycksrisk bland förare med adhd, är bland annat att de inte har tagit hänsyn till hur mycket försökspersonerna kör.

–Utan att ta hänsyn till körsträcka går det ju inte att jämföra hur många olyckor man varit med om. De tidigare studierna har inte heller tagit hänsyn till om man bor på landet eller i en storstad med mycket trafik. När någon forskar fram ett resultat som visar på skillnader mellan grupper, börjar andra referera till det och så blir det en slags sanning att personer med adhd är sämre bilförare, säger Birgitta Thorslund.

Tidigare forskning har också i huvudsak dominerats av manliga bilförare där många deltagare också haft fler neuropsykiatriska diagnoser än adhd.

Symtom på adhd kan exempelvis visa sig genom till koncentrationssvårigheter, glömska och lättstördhet.