Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Åtta av tio företag som säljer vätskorna i Sverige följer inte lagen vad gäller bland annat varningstexter, visar en ny granskning. Bild: Maja Suslin/TT

Företag bryter mot lagen om e-ciggvätskor

Vätskor till e-cigaretter innehåller nikotin – som är ett akut giftigt ämne.
Ändå bryter åtta av tio företag som säljer vätskorna i Sverige mot lagen när det gäller bland annat varningstexter, visar en ny granskning.

Kemikalieinspektionen (KemI) har kontrollerat om produkter med vätskor till e-cigaretter har rätt faromärkning på förpackningen och i webbtjänsten samt om förpackningarna i sig är korrekta. I tillsynen granskades 19 företag och av dem bröt 15 mot regelverket i den EU-lagstiftning (CLP) som styr hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas.

"För att undvika olyckor är det viktigt att se till att barn inte kan komma åt e-vätskor eller e-cigaretter. Vätskorna måste ha korrekt märkning för att användarna ska få rätt information om farorna", säger Linnea Kanning, inspektör på KemI, enligt ett pressmeddelande.

Det är första gången en sådan granskning görs i Sverige. Bland bristerna finns att märkning saknas helt, att den inte är på svenska samt att varningssymboler eller faro- och skyddsangivelser är felaktiga.

Vid inspektionerna framkom det att företagarna inte alltid kände till reglerna och sitt eget ansvar. KemI har begärt att företagen rättar till brister och kan även komma att anmäla vissa företag till åklagare för misstänkta miljöbrott.

TT

E-cigarettvätskor ska hanteras så säkert som möjligt. Var försiktig så att stänk inte kommer på huden eller i ögonen.

Förvara vätskor och e-cigaretter så att barn inte kan komma åt dem. Se till att korken är ordentligt fastskruvad.

Tänk extra noga på säker hantering och förvaring om du blandar egna vätskor och häller över vätskorna i andra behållare.

Källa: Kemikalieinspektionen