Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) under invigningsceremonin på Gotlands regemente P 18 i Visby.

Försörjningen i krig ska stärkas

Sverige har inte säkrat försörjningen av bland annat livsmedel och försvarsmateriel vid krig. Regeringen låter nu utreda hur näringslivet ska stärka totalförsvarets försörjningstrygghet.

- Vi börjar från noll och då måste vi göra en prioritering och se vad vi ska börja med, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Förr hade Sverige en organisation med så kallad K-företag, krigs- eller krigsviktiga företag, som var skyldiga att se till att leverera varor och tjänster även i krig.

- Grejen är ju att vi inte har någonting i dag. Allt det där är avvecklat, säger Hultqvist.

- Nu handlar det om att titta på hur en ny sådan organisation ska se ut i den nya tid vi lever i.

Stora lager?

Samhällsviktig verksamhet som förr drevs av det offentliga drivs i dag i stor utsträckning av privata företag med inte sällan utländska ägare.

Utredningen som nu tillsätts ska bland annat titta på hur totalförsvarsviktiga företag i höjd beredskap och ytterst i krig ska kunna leverera varor och tjänster. Det handlar om att säkra elförsörjning, elektronisk kommunikation, transportinfrastruktur, finansiella tjänster, drivmedel och förnödenheter.

Förr säkrades tillgången till livsmedel och andra förnödenheter genom stora livsmedelslager. Hultqvist är tveksam till om man ska gå tillbaka till en sådan ordning.

- Jag ska inte föregå utredningen, men det finns ju också avtalsmöjligheter med olika grossister, säger han.

Ställa krav

Utredningen ska titta på möjligheterna för staten att såväl ställa krav på näringslivet som att öka incitamenten för viktiga företag att ta hänsyn till totalförsvarets behov. Den ska även föreslå hur försörjningen av försvarsmateriel ska kunna tryggas.

Försvarsberedningen, där alla riksdagspartier ingår, föreslog i december förra året att Sverige i en krissituation måste kunna klara sig själv i åtminstone tre månader.

Utredningen ska lägga fram sina förslag i december 2019.