Migrationsverket räknar nu med färre asylsökande i år och de kommande två åren än i sin tidigare prognos. Arkivbild.
Migrationsverket räknar nu med färre asylsökande i år och de kommande två åren än i sin tidigare prognos. Arkivbild.

Färre asylsökande väntas på kort sikt

Migrationsverket räknar med 24 000 nya asylsökande nästa år och 30 000 år 2019. Prognosen sänks eftersom EU:s migrationspolitik väntas förbli strikt.

ANNONS

Migrationsverkets nya prognos räknar med att antalet asylsökande fortsätter att sjunka till 24000 nästa år. Det är en nedskrivning med 3000 jämfört med vad man trodde i juli. Orsaken är att EU:s strikta migrationspolitik, inklusive gränskontroller inne i EU, bedöms hålla.

Men Migrationsverket har också ett beredskapsscenario på 48000 asylsökande 2018, om till exempel migrationsavtalet med Turkiet skulle upphöra.

Nya vägar

Migranter försöker hitta nya vägar till EU, till exempel över Svarta havet till Rumänien, och ankomsterna till Grekland från Turkiet har ökat något. Men i prognosen konstateras att det är fortsatt svårt för migranter att ta sig igenom Europa för att söka asyl i Sverige. Borttagandet av id-kontrollerna vid Öresundsförbindelsen i maj har inte lett till någon betydande ökning av asylsökande.

ANNONS

Sveriges attraktionskraft tros också ha minskat genom långa handläggningstider för asylansökan, nya medicinska åldersbedömningar av ensamkommande unga och den tillfälliga striktare asyllagen.

För 2019 räknar Migrationsverket med 30000 asylsökande 2019, vilket är en rejäl nedskrivning jämfört med juliprognosen.

Fortsatt strikta regler?

Den tillfälliga asyllagen, med bland annat tidsbegränsade uppehållstillstånd, upphör att gälla sommaren 2019. Moderaterna och Sverigedemokraterna har varnat för att återgå till den gamla mer generösa asylpolitiken.

Statsminister Stefan Löfven (S) anser att Sverige inte kan gå tillbaka till en gammal asylpolitik som skiljer sig mycket från andra EU-länder.

- Vi kan inte ha en migrationspolitik som väsentligt avviker från övriga Europa. Det har vi sett att det inte fungerar, säger Löfven till TT.

Han påpekar dessutom att flera delar av det nya asylsystem EU nu förhandlar om kommer att vara bindande för Sverige.

Klarar ej löfte

I Migrationsverkets prognos framgår också att man inte klarar att uppfylla löftet om att alla de 37500 ensamkommande som sökte asyl 2015 och 2016 ska ha fått besked i år. Omkring 2000 ärenden riskerar att få vänta till efter årsskiftet.

ANNONS

- Vi kommer att fatta beslut i alla ärenden där det är möjligt att fatta beslut, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef på Migrationsverket.

Den nya medicinska metoden för åldersbestämningar har tagit längre tid att införa än beräknat. Dessutom lämnas allt fler öppna ärenden över till Rättsmedicinalverket för bedömningar. Nu ligger andelen på 70 procent.

Av de som har testats har 83 procent bedömts vara 18 år eller äldre.

TT

Fakta: Migrationsverkets prognossiffror

Asylsökande i år: 26500, inklusive de som omplaceras från Grekland och Italien

Asylsökande 2018: 19000 – 33000. Migrationsverket planerar för 24000.

Inskrivna i mottagningssystemet vid årsskiftet 2017/18: 76000

Kommunerna tar emot 72000 nyanlända med uppehållstillstånd i år

Kommunerna tar emot knappt 50000 nyanlända nästa år.

19300 återvändandeärenden avgörs i år

Av dem väntas 9200 återvända frivilligt och 7000 avvika

Totalt bedöms 33200 personer som ska återvända att avvika under 2017,2018 och 2019.

Källa: Migrationsverket

ANNONS