Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart ser hållbarhet som en förutsättning för lönsamhet.

Fler branscher siktar på fossilfritt till 2045

Hur ska Sverige lyckas bli fossilfritt i framtiden? Flera branscher lanserar egna planer på åtgärder men också krav på förändrade regler för att nå regeringens mål om ett fossilfritt Sverige 2045. Om miljöplanerna följs kan det mer än halvera de svenska utsläppen, visar beräkningar.

"Tillsammans" är ledordet när branscher och politiker ska nå ett fossilfritt Sverige. Genom initiativet med samma namn är tanken att bland annat näringslivet självmant ska ta steg mot att bli mer miljövänligt och samtidigt ge förslag på förändringar av regler som kan underlätta arbetet.

Därför har bransch efter bransch tagit fram så kallade färdplaner med konkreta mål och åtgärder, som ny teknik eller forskning.

Miljövänligare fartyg

Senast i raden är bland annat sjöfartsbranschen, som tillsammans med flygtrafiken står för sju procent av transportsektorns totala utsläpp. Att minska branschens fossilberoende kommer att kräva en hel del förändringar, tror Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström.

- Som jag ser det ligger näringen före politiken, men de ekonomiska förutsättningarna saknas. I dag är det till exempel svårt för företag att låna pengar för att köpa mer miljövänliga fartyg, eftersom det inte finns tillräckligt med vinst i investeringen.

Han skulle vilja se att en grön fond upprättas, som kan hjälpa branschen att finansiera satsningar för minskade utsläpp.

"Branschen äger frågan"

En annan bransch som enats om en färdplan är uppvärmningssektorn, med bland annat fjärrvärmebolag och värmepumpstillverkare som medlemmar. Sektorns representant, Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo, har flera önskemål till regeringen. Han vill bland annat se en förändring av byggreglerna som inte styr uppvärmningsformen i nybyggda fastigheter. Men han anser samtidigt att det är branschen själv som måste ta det största ansvaret.

- Jag tror att vi i mångt och mycket äger den här frågan själv. Risken finns att vi får ett regelverk där det ser komplicerat ut, men då får vi ha en diskussion med ansvariga politiker.

Sedan tidigare har nio branscher påbörjat sitt arbete och deras mål, om de nås, skulle enligt en uppskattning från konsultföretaget Sweco leda till att Sveriges utsläpp minskar med 62 procent.

- Det här visar att det klimatpolitiska ramverket har fått effekt och levererar, sade klimatminister Isabella Lövin (MP) i samband med att de nya färdplanerna presenterades.

Hennes ministerkollega, näringsminister Ibrahim Baylan (S), är tydlig med att hållbar utveckling och lönsamhet går hand i hand. Få saknar gammal teknik som smutsiga oljepannor, enligt ministern. Rickard Engström, vd för Svensk Sjöfart, ser inte heller någon konflikt mellan miljö och lönsamhet.

- Det ena förutsätter det andra. Vi behöver både ekonomisk och social hållbarhet, men också en verksamhet som är miljömässigt hållbar. Tar du bort något av de tre benen raserar det hållbara samhällsbygget.