Fler organisationer får bidrag till säkerhet

ANNONS

Från den 1 oktober ska det bli möjligt för andra organisationer än trossamfund att söka statsbidrag till säkerhetshöjande åtgärder. Det gäller bland annat organisationer som verkar för hbtq-personers rättigheter.

Nyheten släpptes av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i samband med Europride-festivalen i Göteborg.

Regeringen anslår i budgetpropositionen för 2018 nya medel för statsbidraget, från hittillsvarande 7 miljoner per år till 22 miljoner 2018, 22 miljoner 2019 och 15 miljoner 2020.

Samtidigt breddas bidraget och blir möjligt att söka för civila organisationer vars arbete påverkas av hot och våld som kan sättas i samband med till exempel hudfärg, etniskt ursprung, sexuell läggning eller arbete mot rasism eller annan fientlighet, meddelar Bah Kuhnke och Fridolin i ett mejl till TT.

ANNONS

TT

ANNONS