Föräldrarnas bild över vilka olyckor A-traktorer är inblandade i stämmer inte överens med verkligheten, visar en studie från Folksam. Arkivbild.
Föräldrarnas bild över vilka olyckor A-traktorer är inblandade i stämmer inte överens med verkligheten, visar en studie från Folksam. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Föräldrar tror fel – det orsakar A-traktorolyckor

Föräldrar till de som kör A-traktor är mest oroliga för andra trafikanters beteende. Men en ny studie från Folksam visar att de allra flesta olycksfallen vållas av A-traktorföraren själv.

ANNONS
|

– Vi ser i vår olycksanalys att A-traktorföraren var vållande i 90 procent av olycksfallen, säger Maria Klingegård, trafiksäkerhetsforskare på Folksam.

Över 33 procent av föräldrarna tror att det är vanligast att A-traktorer blir påkörda bakifrån av ett mer snabbgående fordon. Endast en procent tror att det är A-traktorn som kör på framförvarande bil, enligt undersökningen som bygger på enkätsvar från 1 200 föräldrar till ungdomar som kör A-traktor.

– Men olycksanalysen visar att det är vanligare att A-traktorn kör in i framförvarande bil än tvärtom, det sker i 77 procent av fallen, säger Klingegård.

Samtidigt tycker 82 procent av föräldrarna att hastigheten för A-traktorer bör höjas från 30 till 45 km/h.

ANNONS

Större risk för personskada

Det är dubbelt så stor risk att råka ut för en krock med en personskada i en A-traktor jämfört med vanlig personbil, visar Folksams skadestatistik för 2018–2023. Det beror på att man oftare är obältad och att fordonen generellt sett inte är lika säkra som vanliga personbilar. Förra året trädde nya bältesregler i kraft.

Enligt försäkringsbolagets olycksanalys är hälften av samtliga olyckor singelolyckor, 18 procent korsningsolyckor och 13 procent olyckor där A-traktorn kört in i framförvarande fordon. Olycksanalysen bygger på ett slumpmässigt antal olyckor med personskador under 2017–2021.

"Vilar ett ansvar på föräldrarna"

Enligt Petter Wahllöf, gruppchef vid trafikpolisen i Karlskrona, hänger en stor del av de allvarliga olyckorna ihop med för höga hastigheter. Det i sin tur grundar sig i att fordonen är manipulerade.

– Man ska misstro sina barn lagom. Det är vanligare än man tror med manipulation av A-traktorer, säger han.

– Om man tillhandahåller en A-traktor vilar det också ett ansvar på föräldrarna att se till att den är i föreskrivet skick.

Wahllöf poängterar att man som förälder ska vara nyfiken, provköra, prata och våga ta ansvar när det inte står rätt till.

– Allting grundar sig i krockvåldet: kör du fortare blir skadorna väsentligt värre. Det måste man ha i åtanke, det är våra barn vi pratar om.

ANNONS

LÄS MER:A-traktorförare från Trollhättan döms för våldsamt motstånd

LÄS MER:Varannan A-traktor klarar inte besiktningen

LÄS MER:Han föreslår ett helt nytt körkort för a-traktorer

Om studien:

• Enkätundersökningen gjordes under hösten 2023, efter att de nya lagkraven trätt i kraft.

• Den bygger på 1 200 svar från föräldrar till ungdomar som kör A-traktor.

• Olycksanalysen bygger på ett slumpmässigt antal olyckor med personskador under 2017-2021.

• Skadestatistiken är från perioden 2018–2023.

Källa: Folksam

ANNONS