Caroline Farberger, vd på Ica Försäkring, hoppas att också andra försäkringsbolag ska modernisera sina hemförsäkringar och se till att de täcker våld i hemmet.
Caroline Farberger, vd på Ica Försäkring, hoppas att också andra försäkringsbolag ska modernisera sina hemförsäkringar och se till att de täcker våld i hemmet.

Försäkring hjälper våldsutsatta i hemmet

De flesta hemförsäkringar ersätter inte våld i nära relationer, och många drabbade står därför utan hjälp från försäkringsbolagen. Men nu börjar fler bolag erbjuda överfallsersättning också i hemmet – och ett av dem dessutom omgående kontanta utbetalningar för den som flyr.

ANNONS
|

Det var den 1 januari 2018 som Folksam blev det första försäkringsbolaget att ersätta även överfall som sker i hemmet.

Som i övriga branschen hade bolagets hemförsäkring innan dess enbart täckt våld som sker på gatan – och inte om gärningsmannen ingår i samma hushåll.

"Fått ojämlik effekt"

Nu hakar också Ica Försäkring på och ändrar sina regler i överfallsskyddet.

- Det här otidsenliga undantaget har fått en ojämlik effekt eftersom det i första hand har varit kvinnor som fått stå utan ersättning, säger vd Caroline Farberger.

ANNONS

Både i Folksams och Ica Försäkrings hemförsäkringar finns däremot fortfarande tydliga beviskrav.

För att kunna få ut överfallsersättningen krävs att den drabbade gjort en polisanmälan, deltar i utredningen och helst vill bolagen också att det ska finnas en lagakraftvunnen dom – en process som i de flesta fall tar lång tid.

Inför helt nytt skydd

I samma veva inför Ica Försäkring därför också ett så kallat omställningsskydd med omgående kontanta utbetalningar till den som flyr en våldsam relation.

Det enda som krävs är att en kvinnojour eller liknande bekräftar behovet, så får den försäkrade upp till 15000 kronor i månaden i tre månader för till exempel mat, nyinköp av kläder och hushållsartiklar.

Enligt Farberger är det hemförsäkringens omställningsskydd som kommer att ha mest praktisk betydelse.

- När man uppsöker en kvinnojour eller ett skyddat boende så är man i en otroligt utsatt situation. Naturligtvis känslomässigt, men också praktiskt och ekonomiskt, säger hon.

- Och det är i den situationen som vi vill stärka upp. Sedan kan det komma mera pengar längre fram i tiden för kränkningen och så vidare – men då har man i alla fall passerat den kritiska perioden.

ANNONS

Alla omfattas inte

Liselotte Falk, styrelseledamot på Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) välkomnar Ica Försäkrings initiativ.

- Beslutet att lämna en relation innefattar så många saker. Men jag tänker att kvinnor med det här skyddet i alla fall kan känna att de inte behöver tänka på att pengarna inte kommer att räcka, säger hon.

- Sedan finns fortfarande saker att göra i det här. En stor grupp kommer inte till kvinnojourer, utan åker hem till sin mamma, kusin eller kompis. En sådan person accepterar försäkringsbolagen inte som en garant för att det här våldet har inträffat.

Vad gäller förändringen i överfallsskyddet tycker hon att det inte "är mer än rätt" att detta även ska täcka våld som sker i hemmet.

"Är inte i försäkringsnöd"

Håkan Franzén, försäkringsexpert på Trygghansa, håller däremot inte med. Hos dem gäller fortfarande de gamla reglerna.

ANNONS

- Hemförsäkringen rent generellt gäller inte över huvud taget i något fall när man skadar egendom eller varandra i hemmet, det är så hemförsäkringen fungerar. Och då är det lite svårt att bryta loss just överfallsskyddet, säger han men poängterar att bolaget erbjuder krisstöd i form av psykologsamtal samt att det även finns en olycksfallsförsäkring som kan gå in.

- De drabbade kvinnorna är inte i försäkringsnöd, här finns en försäkring som kan hjälpa.

Ica Försäkrings nya regler träder i kraft på måndagen den 1 april. Parallellt med omställningsskyddet införs också en så kallad ombudshjälp på upp till 15000 kronor per försäkrad för exempelvis hjälp med överprövning av en nedlagd förundersökning.

TT

Fakta: Våld i nära relationer

Av de som utsattes för misshandel under 2016 uppger 18 procent att gärningspersonen var en närstående, visar Brottsförebyggande Rådets (Brå) Nationella trygghetsundersökning. Men skillnaderna mellan könen är stora. Av kvinnorna uppger 40 procent att gärningspersonen var en närstående, medan motsvarande andel för männen är 3 procent.

Källa: Brå

ANNONS