Forskningsrådet Ices, som gör årliga rekommendationer till EU om kommande fiske, vill helt stoppa fångsten av torsk i Östersjön öster om Bornholm. Det största problemet för torsken just nu är dock inte fisket, utan brist på föda. Arkivbild.
Forskningsrådet Ices, som gör årliga rekommendationer till EU om kommande fiske, vill helt stoppa fångsten av torsk i Östersjön öster om Bornholm. Det största problemet för torsken just nu är dock inte fisket, utan brist på föda. Arkivbild.

Forskare vill stoppa torskfiske i Östersjön

Havsforskningsrådet Ices vill att fisket av torsk i Östersjön öster om Bornholm stoppas helt av EU nästa år. Men torskens största problem just nu är inte fisket, utan brist på föda.

ANNONS
|

Torskens situation i Östersjön har under många år gett anledning till oro. Nu kommer krav på fiskestopp från forskarrådet Ices, vars rekommendationer ligger till grund för EU:s förhandlingar om de årliga fiskekvoterna.

- Beståndet tål inget fiske, om det ska komma upp till en långsiktigt hållbar nivå igen, säger Joakim Hjelm, som är verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

ANNONS

Huvudproblemet är brist på mat.

- Enligt våra studier är det dubbelt så många torskar som svälter ihjäl, jämfört med hur många som dör till följd av fiske. De får inte i sig tillräckligt mycket bottendjur, små kräftdjur. Bottnar som är döda, eller har låg syrehalt, har brett ut sig enormt nu på slutet, säger Joakim Hjelm.

"Dvärgtorskar"

Men i ett längre perspektiv är överfiske sannolikt den stora boven, enligt ekologiprofessor Ragnar Elmgren vid Stockholms universitet. Fisketrycket har lett till att det i huvudsak är torskar som blivit könsmogna tidigt som hunnit reproducera sig och föra generna vidare.

- Den genomsnittliga längden vid könsmognad har sjunkit från ungefär 40 centimeter 1990 till 20 centimeter idag, säger Elmgren.

- En konsekvens är att torsken växer långsammare, eftersom energin från födan ska räcka även till spermier och ägg.

ANNONS

Han är rädd för en framtid med bara "dvärgtorskar" i Östersjön.

- Idag är få torskar över 50 centimeter. Tidigare var det vanligt med torskar på mellan 60 och 80 centimeter, säger Ragnar Elmgren.

Avlopp och sälar

Yrkesfiskarna i Sveriges Fiskare protesterar inte mot kravet på fiskestopp.

- Ices rådgivning är den bästa vetenskap vi har, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Sveriges Fiskare.

- Vi har varnat länge om att torsksituationen inte är bra. Man måste ta ett helhetsgrepp.

Ronelöv Olsson pekar på bottendöd och bristande avloppsrening, och på en ökande sälstam som både äter torsk och sprider parasiter. Han vill också göra det enklare för Östersjöns torskfiskare att få bedriva annat fiske, till exempel efter havskräfta på västkusten.

ANNONS

- Ungefär 15 av "våra" båtar har ingen annan fiskelicens än för torsk i Östersjön. Det är dem jag värnar om, säger Peter Ronelöv Olsson.

Tror på ja till stopp

Ices rekommenderade även för några år sedan ett totalt torskfiskestopp i östra Östersjön. Då fick man inte med sig de beslutande organen i EU, i sista hand ministerrådet. Nu kan läget vara annorlunda.

- Jag tror att det finns förutsättningar för ett beslut om fiskestopp. Men det kommer inte att räcka. Det finns ingen "quick fix", säger Joakim Hjelm.

Andra förändringar som Ices föreslår är att fisket av skarpsill i Östersjön bör minska med 25 procent, medan fisket av sill kan öka med 12 procent.

TT

Fakta: Torsk i Östersjön

Torsk är en havsfisk som även klarar att leva i Östersjöns bräckta vatten, om salthalten är tillräckligt hög.

1984 fångades nästan 400000 ton torsk i Östersjön öster om Bornholm. Av dessa togs nästan 60000 ton upp av svenska fiskare, enligt statistik hos SLU.

I år har EU begränsat fisket till 24000 ton i samma område – totalt, för alla nationers yrkesfiskare.

Det finns även ett mindre bestånd av torsk väster om Bornholm, där Danmark har den största fiskekvoten. För detta bestånd är det största problemet att reproduktionen helt uteblivit vissa år. Nu rekommenderar havsforskningsrådet Ices ungefär en halvering av fisket i beståndet.

Det svenska torskfisket är koncentrerat till Östersjön, där man i år får ta upp sammanlagt nästan 7100 ton. I Västerhavet får Sverige bara ta upp drygt 800 ton torsk, varav 200 ton bifångst i Kattegatt där riktat torskfiske är förbjudet.

Cirka 60 svenska fartyg har licens för torskfiske i Östersjön. Ungefär 15 av dessa, främst i Karlskrona och Sölvesborg, har ingen annan fiskelicens.

Källa: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sveriges Fiskares producentorganisation

ANNONS