Försvarsmakten får ta din hund – vid höjd beredskap

Med stöd av förfogandelagen kan regeringen vid höjd beredskap göra anspråk på privatpersoners fordon och fastigheter. Det gäller även vissa hundar.
– Det är inte så att vi går ut och tar en tax på gatan, säger Michael Malm på Försvarsmaktens strategienhet.