Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet för skolan Kunskapsljuset i Norrköping. Arkivbild.
Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet för skolan Kunskapsljuset i Norrköping. Arkivbild. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Friskola i Norrköping kan tvingas stänga

Skolinspektionen drar in tillståndet för friskolan Kunskapsljuset i Norrköping, efter år av granskningar och kritik.
Men skolhuvudmannen tänker överklaga beslutet.

Skolinspektionens beslut gäller från och med 7 januari och berör lite mer än 100 elever i förskoleklass–årskurs 6 i friskolan, som har en konfessionell inriktning.

Tillståndet dras in eftersom huvudmannen, Föreningen Al-Noor Al-Islamia, anses olämplig. Enligt Skolinspektionen har det under de senaste åren förekommit "allvarlig misskötsamhet" när det gäller föreningens ekonomiska redovisning.

– Mest allvarligt är att man inte skött bokföringen under mer än ett år. Det finns ju ett krav att man ska följa lagar och regelverk, och där har det brustit, säger Skolinspektionens utredare Arvid Brogren.

I myndighetens beslutsunderlag finns bland annat två tingsrättsdomar gällande bokföringsbrott och företagsbot. Skolinspektionen har dock inte kunnat se att pengar förts ut ur skolverksamheten. Enligt myndigheten har personerna i ägar- och ledningskretsen heller inte koppling till andra friskolor.

Kritik i åtta år

Därutöver har Skolinspektionen under flera år kritiserat själva skolverksamheten. Första gången, 2013, handlade det om brister i bland annat undervisning, studiero och betygssättning.

Bristerna bedömdes vara avhjälpta året därpå, men vid en ny tillsyn 2017 blev det återigen kritik. Först 2019, efter vitesförelägganden, ansågs dessa vara avhjälpta. Men inspektionen upptäckte ännu en gång svagheter i skolverksamheten i våras.

– Nu senast påpekade vi brister i undervisningstid och stöd, och det är klart att det är allvarligt för de enskilda elever som inte får den undervisning eller det stöd de behöver, säger Arvid Brogren.

TT: Varför drar ni tillbaka tillståndet nu, trots att ni riktat kritik mot skolan i åtminstone åtta år?

– Så ser lagstiftningen ut – tanken är att vi ska förelägga och jobba för att att skolorna ska kunna åtgärda brister. Att skolan nu stängs beror till stor del på ägar- och ledningsprövningen och bedömningen att de som driver skolan inte är lämpliga och saknar kompetens.

Granskningen av ägar- och ledningskretsen för friskolor infördes 2019. Man kan alltså säga att Skolinspektionen då fick ett utökat granskningsansvar.

Återkommande brister

Nytillträdde skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) kommenterar inte det enskilda fallet, men tycker det är positivt att se att ägar- och ledningsprövningen används.

– Alla barn i Sverige har rätt till kunskap, trygghet och en väldigt bra skola. Och vi måste säkerställa att alla skolor är bra skolor, säger hon till TT.

Mer behövs dock för att ta kontrollen över styrningen av skolan, säger hon, och nämner regeringens förslag som ska göra det enklare att stänga skolor med återkommande brister.

Kan överklagas

Huvudmannen uppger att Skolinspektionens beslut kommer överklagas:

"Föreningen anser att det inte kan vara för barnens bästa att skolans elever under pågående läsår tvingas byta skola. Föreningen avser därför överklaga Skolinspektionens beslut och begära så kallad inhibition, alltså ett beslut som innebär att Föreningens tillstånd att driva skola får gälla till dess att ärendet prövats i domstol", skriver den i ett pressmeddelande.

Föreningen skriver också att Skolinspektionens beslut baseras på sådant som ligger längre tillbaka i tiden och rör sådant som åtgärdats.

Alltid redo

Fallet blir alltså en fråga för domstol, men oavsett måste Norrköpings kommun förbereda så att eleverna kan börja på andra skolor efter jul om så krävs.

– Vi har vår arbetsgrupp för den här typen av frågor aktiverad, och vi har tagit fram den handlingsplan som vi har som huvudman för att alltid vara redo att ta emot elever oavsett händelser eller situation, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköping.

Ett första möte med rektorer för närliggande skolor hölls redan under torsdagen.

TT: Kommer det vara några problem att hitta platser för alla på så kort tid?

– Nej. Det är vår skyldighet att alltid se till att våra barn har skolgång och det kommer de här eleverna att ha.

Fakta: Ägar- och ledningsprövning

Sedan 2019 gör Skolinspektionen ägar- och ledningsprövning av fristående skolor.

Kravet på lämplighet innebär att vd, styrelsemedlemmar och ägare, var och en, ska visa att de inte gjort sig skyldiga till grövre brott eller har ekonomiskt misskött andra bolag eller föreningar. De kommer därmed att kontrolleras hos polisen, Kronofogden och andra myndigheter.

De som ska leda friskoleverksamheten måste också kunna visa att de har tillräcklig kompetens om skoljuridik och ekonomi i gruppen.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga.

Källa: Skolinspektionen

Fakta: Andra aktuella fall

I oktober i år fick huvudmannen för de tre Römosseskolorna i Göteborg sitt tillstånd indraget av Skolinspektionen, på grund av ekonomiskt fiffel med skolans pengar. Huvudmannen har överklagat och fallet ska avgöras i domstol. Skolhuvudmannen, Föreningen Framstegsskolan, har dock beviljats inhibition i avvaktan på att sakfrågan avgörs. De tre Römosseskolorna har en konfessionell inriktning.

Stiftelsen Al-Azhar fick lägga ned sin skolverksamhet i Örebro på grund av våldsbejakande islamister i och kring skolan. Skolinspektionen fattade sitt beslut i juni i år.

Beslutet överklagades, men förvaltningsrätten gick på Skolinspektionens linje.

Al-Azhar hade två skolor med konfessionell inriktning.