Frivilliga kartritare hjälper polska brandmän

Frivilliga kartentusiaster har ägnat många timmar åt att kartlägga terrängen i de brandhärjade områdena under de senaste dagarna. Nu föreslår Lantmäteriet att myndighetens åtråvärda geodata ska bli tillgängliga och gratis för alla.

ANNONS
|

I mitten av juli begav sig 139 polska brandmän till Sverige för att hjälpa till med att släcka de eskalerande skogsbränderna. När brandmännen på vägen upp studerade kartor över de eldhärjade områdena märkte de att informationen inte alltid var så detaljerad som de hade önskat. Därför hörde polackerna av sig till Blake Girardot, som är projektledare för organisationen Humanitarian open street map team (HOT).

- Open street maps är ett globalt projekt där människor över hela världen kan använda sig av öppna geodata för att kartlägga olika områden. Det finns fortfarande många platser som inte täcks in av Google maps, eller där den tillgängliga informationen är bristfällig, säger Blake Girardot.

ANNONS

- De polska brandmännen är vana vid att använda öppna kartor när de släcker bränder på hemmaplan. När de hörde av sig till mig kastade jag ut en förfrågan till vårt svenska community – och responsen dröjde inte länge, fortsätter han.

Frivilliga kartografer

Enligt uppgifter till TT har cirka 60 svenska frivilliga kartografer lagt ner många timmar på att se till att alla vägar, sjöar och strömmar är korrekt utsatta på de öppna kartorna under de senaste dagarna. Blake Girardot säger att han inte har fått någon respons från brandmännen, men att det brukar vara ett tecken på att de är nöjda med resultatet.

Den form av kartläggning som HOT koordinerar har bland annat använts under ebolautbrottet i Västafrika och den stora jordbävningen på Haiti 2010. Organisationen samarbetar bland annat med Läkare utan gränser, FN och Röda Korset.

- När du ska bege dig ut till en by för att bekämpa ebola ska inte vägfinnandet vara en prioritet. På senare tid har det även blivit allt vanligare att vi får rycka ut när naturkatastrofer har inträffat i västvärlden, till exempel när Tyskland drabbades av översvämningar, säger Blake Girardot.

ANNONS

Gratis för alla?

I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som tillsammans med länsstyrelsen ansvarar för att brandmännen har tillgång till kartor. Även Lantmäteriet bistår med kartanalyspersonal i samarbete med försvaret.

- När de polska brandmännen är på plats förses de med kartor av sina stabsfunktioner. Det är viktigt att vi inte använder oss av kartor tryckta med olika information för att släcka samma brand, säger Malin Klintborg, uppdragsledare för Lantmäteriets geodatastrategi.

Ett problem som frivilliga kartografer har stött på i Sverige är att de geodata som Lantmäteriet ansvarar för är avgiftsbelagda för privata aktörer. Men det kan snart komma att ändras. Sedan 2016 har Lantmäteriet på uppdrag av regeringen utrett vilka nyttor och kostnader det skulle innebära att göra geodata gratis för alla. I slutet av maj lämnade man in en rapport där man ställer sig positiv till att avskaffa avgiften.

Enligt utredningen skulle arbetet för blåljusaktörer, till exempel ambulanser, underlättas "högst väsentligt".

- Tittar man internationellt ser man att det blir stora samhällsbesparingar när man släpper lös högkvalitativa geodata. Det innebär att man lättare kan hitta rätt, säger Malin Klintborg.

ANNONS
TT

Fakta: Öppna geodata

Geodata beskriver allt som har ett geografiskt läge. Det kan handla om byggnader, sjöar och vägar men också om vegetation och befolkning. Öppna data kan förenklat beskrivas som uppgifter som är tillgängliga utan avgifter och som får användas, ändras och delas fritt.

I dagsläget får privata aktörer endast tillgång till Lantmäteriets geodata om de blir kontaktade av länsstyrelsen för att utföra en kartläggning. I sin utredning listar Lantmäteriet flera fördelar med att öppna geodata.

En av dessa är en effektivare myndighetsutövning, som underlättar bedömningen av klimatförändringarnas konsekvenser, förebyggandet av smittspridning samt räddandet av liv och egendom.

En annan de fördelar som Lantmäteriet ser med öppna geodata är att det skulle vara positivt för näringslivet, eftersom det bland annat underlättar för effektivare skogsbruk och bredbandsutbyggande. Dessutom menar Lantmäteriet att ett öppnande av geodata gynnar forskning och utbildning.

Man anser vidare att det är bra för medborgarna eftersom det underlättar i sökandet efter saknade personer och möjligheten till att bedöma risk för översvämningar. Utöver det hjälper det ambulansen att snabbt hitta rätt.

Källa: Lantmäteriet

ANNONS