Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Gymnasielagen får tillämpas

Den omdebatterade Gymnasielagen som ger ungdomar en ny chans till uppehållstillstånd i Sverige får tillämpas. Det slår Migrationsöverdomstolen fast idag.

Migrationsöverdomstolen har prövat två fall, och slår nu fast att Gymnasielagen kan tillämpas.

Lagen, som trots massiv kritik, drevs igenom av den rödgröna regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Centerpartiet och trädde i kraft 1 juli innebär att ensamkommande som har fått avslag på sin asylansökan ska få en ny möjlighet att stanna om de studerar.

Om de etablerar sig och lyckas få jobb ska de sedan ha möjlighet att få permanenta uppehållstillstånd.

Syftet med lagen är att enskilda inte ska drabbas av att Migrationsverkets handläggningstid har varit så lång, där personer som kom till Sverige innan den nya striktare lagen infördes ska få en ny chans.

Runt 9000 ungdomar beräknas vara berörda av lagen.

Många ungdomar har tidigare fått avslag på sin asylansökan eftersom de inte har kunnat identifiera sig. Den nya lagen har lägre krav på att identiteten ska kunna fastställas.

Men just frågan om identitet har stött på patrull. Två av fyra migrationsdomstolar har med anledning av detta underkänt den nya lagstiftningen, och menar att den inte är tillämpbar, utan att det normala beviskravet där identiteten ska vara klarlagd ska gälla.

Men nu menar alltså migrationsöverdomstolen i två prejudicerande domar att lagen kan tillämpas.

Migrationsöverdomstolen anser inte att stadgad ordning har åsidosatts. Bestämmelsen om sänkt beviskrav strider inte heller mot aktuella EU-regler.