Justitieministern försvarar åldersbedömningarna

Rättsläkare har slutat och experter har kritiserat de svenska metoderna för medicinska åldersbedömningar. Men justitieminister Morgan Johansson (S) kommer inte att vika sig för kraven på att de ska stoppas.
– Sverige kan inte vara det enda landet i världen som inte gör medicinska åldersbedömningar, säger han.

ANNONS

Debatten kring medicinska åldersbedömningar av ensamkommande har gått varm den senaste tiden. Svenska Dagbladet har i en omfattande granskning lyft fram flera rättsläkare, sakkunniga och experter som kritiserat de svenska metoderna – som bygger på röntgen av visdomständer och knäleder.

Just magnetröntgen av knäleder är en metod som Sverige är ensamt om att använda. Svenska Dagbladet har bland annat varit i kontakt med Andreas Schmeling, tysk universitetsprofessor i rättsmedicin som beskrivs som en av världens främsta experter på området, som är starkt kritisk och kallar metoden "olämplig".

– Oavsett vilka metoder man skulle använda så skulle det komma kritik, det finns ingen konsensus kring vilka metoder som är bäst. Det är inte regeringen som avgör vilka metoder man ska använda, vi måste lita till den expertis som finns hos våra myndigheter. I det här fallet Rättsmedicinalverket, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

ANNONS

Var tionde bedömning kan vara fel

Petra Råsten Almqvist, överläkare vid Rättsmedicinalverket, har varit med i den grupp som tagit fram de svenska metoderna för medicinska åldersbedömningar. Hon medger att de ger utrymme för fel.

– I de två metoder vi valt så kan det vara så att någonstans mellan tre och tio procent som klassas vara över 18 år skulle kunna vara under 18 år, säger hon.

På frågan om det kan anses vara rättssäkert svarar Morgan Johansson:

– Ja, utifrån de metoder som finns till vårt förfogande så konstaterar jag att Rättsmedicinalverket vill fortsätta med de här metoderna. Regeringen har ingen anledning att ompröva det, det måste den medicinska expertisen stå för.

Att man gör på olika sätt i olika länder beror på att man har olika uppdrag, menar Petra Råsten Almqvist. Hon säger att det uppdrag man fått från regeringen går ut på att bestämma om en person är över eller under 18 år.

– Hade vi haft i uppdrag att inte felklassa ett enda barn, och att det inte spelar någon roll att unga vuxna klassas som barn, då hade vi kunnat välja en annan metod där man kanske plockar in alla under 24 år, säger Petra Råsten Almqvist.

"Bevisbördan ligger på den sökande"

Tidigare i veckan presenterade Rättsmedicinalverket, RMV, en egen kvalitetsgranskning av åldersbedömningarna, där man låtit två barnradiologer titta på 209 medicinska åldersbedömningar. I 14 av fallen kom en av dessa två fram till andra resultat än RMV, endast i tre av fallen gjorde båda en annan bedömning än RMV.

ANNONS

– Det finns ingen exakt metod för det här, man kan bara arbeta med sannolikhet. Det är viktigt att komma ihåg att det här bara är en del av det underlag som Migrationsverket tar ställning till när man gör sin bedömning, säger Morgan Johansson och fortsätter:

– Jag vill också poängtera att bevisbördan ligger på den sökande, det är denne som ska göra sin berättelse och sin ålder trolig. Den medicinska åldersbedömningen är ett sätt för den sökande att styrka sina uppgifter om hur gammal han eller hon är, när den inte kan styrka det på annat sätt.

Han efterlyser också svar på vilka metoder som borde användas istället av dem som kritiserar de svenska metoderna.

– Vill man stråla nyckelben, som är farligt ur strålsäkerhetssynpunkt, eller vill man ha kroppsbesiktning, som vi valt bort av etiska skäl? Man kan inte döma ut alla metoder och i nästa andetag säga att vi måste ha medicinska åldersbedömningar.

Morgan Johansson (S): "Djupt tacksam"

Justitieministern säger sig vara "djupt tacksam" gentemot alla dem som ställt upp och hjälpt till att ta emot asylsökande.

– Bara mellan september och december 2015 kom det 21 000 ensamkommande unga, det är 1000 skolklasser. Våra system pressades till bristningsgränsen och vi hade inte klarat det utan all den hjälpen, säger han.

ANNONS

– Samtidigt har vi en reglerad invandring i Sverige. De som tog hand om de här ungdomarna måste också varit på det klara med att det handlar om att göra en asylprövning där de som söker måste göra sin historia trolig och visa att man verkligen har ett skyddsbehov. Har man inte det, då får man åka hem. Så fungerar det, vi har inte fri invandring.

Fakta: Medicinska åldersbedömningar i Sverige

Undersökningarna är frivilliga och bygger på två delar: röntgenundersökning av visdomständer samt magnetröntgen av knäleder.

Efter genomgången undersökning ges ett rättsmedicinskt utlåtande av en rättsläkare från Rättsmedicinalverket enligt tre olika standardsvar:

Att resultatet "talar för att den undersökta är 18 år eller äldre", att resultatet "möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre" alternativt att resultatet "möjligen talar för att den undersökta är under 18 år".

Det räcker att den ena undersökningen talar för att personen är över 18 år för att RMV ska bedöma det som så.

Utlåtandet är inte bindande när Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd.

Källa: Rättsmedicinalverket

ANNONS