Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Arkivbild.
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Kristersson: Här jobbar man och talar svenska

Moderaterna (M) går till val på en ny integrationspolitik.
Partiet vill minska invandringen, minska bidrag, uppmuntra till jobb och ställa högre språkkrav.
SD vill gå längre, men välkomnar förslagen.

M tillsatte för två år sedan en kommission för att ta fram en ny integrationspolitik. Nu är slutrapporten klar.

– Det finns väldigt starka skäl att göra något åt integrationsproblemen innan de blir övermäktiga, säger M-ledaren Ulf Kristersson.

M pekar på att var femte person är född utomlands och att över 400 000 asylrelaterade uppehållstillstånd beviljats de senaste tio åren.

Enligt siffror från riksdagens utredningstjänst som M beställt så är 675 000 vuxna som invandrat inte självförsörjande, utan beroende av bidrag.

"Kan låta trivialt"

Det övergripande målet för M:s integrationspolitik ska vara att invandringen "sammantaget ska vara bra för Sverige".

– Det kan låta trivialt. Ingen vill att den ska vara dålig. Men det är uppenbart att invandringspolitiken inte har varit bra, säger Kristersson.

Integrationspolitik bör, enligt M, utvärderas utifrån två mått: Graden av självförsörjning bland invandrare och hur många som talar begriplig svenska.

– I Sverige jobbar man och försörjer sig själv och i Sverige talar man svenska, säger Kristersson.

Sverigedemokraterna välkomnar förslagen, de ansluter till det SD drivit länge, är betyget.

– De underlättar ju inför framtida regeringsförhandlingar, säger Henrik Vinge, gruppledare för SD i riksdagen.

Men förslagen går ändå inte tillräckligt långt, de ger ju utrymme för viss invandring.

– Det viktigaste åtgärden nu är att säga att vi inte kan ta emot fler asylsökande, säger Vinge.

Hundra förslag

I M:s integrationsrapport finns 100 förslag på sex områden som M vill genomföra med en borgerlig regering. Många förslag är kända sedan tidigare.

M vill införa ett volymmål för invandring som motsvarar nivåerna i de nordiska grannländerna. I dag skulle det innebära cirka 5 000 personer per år.

M vill också att Sverige tar emot färre kvotflyktingar.

– Allra viktigast är att vi fortsatt under lång tid framöver har en låg migration, säger Elisabeth Svantesson, M:s ekonomisk-politiska talesperson.

Antalet migranter som söker sig till Sverige ska minskas med tydliga försörjningskrav för anhöriginvandring och krav på att invandrare successivt ska kvalificera sig för bidrag och välfärdsförmåner genom arbete.

Lägre bidrag

M vill göra om etableringsersättningen för nyanlända som i dag betalas ut under två år till en "låg" enhetlig statlig ersättning i fem år. Rätten till etableringstillägg och kompletterande försörjningsstöd avskaffas.

De som levt på bidrag länge och skaffar sig jobb ska få en jobbpremie och skatten sänks på låga inkomster med M:s politik.

M föreslår också krav på godkänt i SFI för att få bidrag och ett språkkrav, samt godkänt prov i samhällsorientering, för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.

Asylsökande ska inte få välja var de ska bo.

– Man ska bo på Migrationsverkets boende tills man vet om man får stanna eller inte, säger Elisabeth Svantesson.

Ska anpassa sig

Andra förslag är obligatorisk språkförskola för de barn som inte talar svenska hemma samt mer svenska i skolan.

Bland de integrationspolitiska förslagen räknar M också in ett 20-tal förslag för lag och ordning. Till exempel dubbla straff för gängkriminella och att ge polisen rätt att upprätta visitationszoner.

Kristersson är kritisk till att se integration som en dubbelriktad process där både invandraren och samhället ska anpassas.

– I allt väsentligt är integration en enkelriktad process. Man ska med höga förväntningar och god hjälp, hjälpa människor att anpassa sig in i ett nytt samhälle, säger han.

Peter Wallberg/TT

Lars Larsson/TT

Niklas Svahn/TT

Volymmål för invandringen

Minskad mottagning av kvotflyktingar

Kvalificering in i välfärden

Fler inre utlänningskontroller

Språkkrav för försörjningsstöd

Avskaffa eget boende för asylsökande

Tidsbegränsat etableringsboende i max två år

Låg och enhetlig statlig ersättning till nyanlända

Tak för hur mycket bidrag man kan få

Jobbpremie för personer med långvarigt bidragsberoende

Sänkt skatt på de allra lägsta arbetsinkomsterna

Krav på att bidragstagare att delta i samhällsnyttiga insatser

Språkförskola för nyanlända barn

Avskaffat föreningsbidrag till etniskt definierade föreningar

Källa: Moderaternas integrationsrapport