Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Anders Ahlqvist, IT-brottsexpert vid polisen, är kritisk till den nya modellen för datalagring och anser att inskränkningarna blir för omfattande. Arkivbild.

Kritik mot nytt datalagringsförslag

Den nya utredningen om datalagring får omedelbart kritik från flera håll. Å ena sidan finns oro att förslagen försämrar möjligheten till brottsbekämpning, å andra sidan finns farhågor om att den personliga integriteten inte tillräckligt värnas.

Regeringens utredare föreslår en mer begränsad modell för datalagring än den gamla som i december underkändes av EU-domstolen. Anders Ahlqvist, IT-brottsexpert på Nationella operativa avdelningen (Noa), säger att polisen blivit av med ett viktigt vapen.

- Det här kommer att begränsa lagföringen vad gäller brott som barnpornografi och bedrägerier, men kanske framför allt grova brott som vi inte kommer att kunna utreda längre.

Stora inskränkningar

Enligt Ahlqvist, som också medverkat som expert i utredningen, är inskränkningarna stora.

- När det gäller grova brott är den första standardåtgärden att hämta in information från mobilmaster, och den informationen kommer inte att finnas annat än i mycket begränsad omfattning, säger han.

Enligt Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson för Moderaterna, måste det svenska behovet vägas in gällande både brottsuppklarning och i agerandet mot terrorism även om utredningen har sin grund i en dom ifrån EU-domstolen.

- Jag blir bekymrad när utredarna säger att förslagen innebär att det kommer att bli svårare för polisen med brottsutredande och jag blir ännu mer bekymrad när Säpo säger att förslagen kommer att få allvarliga konsekvenser för deras arbete. Vi är i ett läge där Säpo och polisen behöver lagstiftarens stöd inte tvärt om, säger han till TT.

Värnar om integriteten

Kritiken är samtidigt tudelad. Istället för att polisen inte ska få tillgång till tillräckligt mycket uppgifter finns farhågor om att uppgifter som sparas kan vara känsliga ur integritetssynpunkt.

- Jag förstår att de rättsvårdande myndigheterna vill ha sådan här information och då är det väldigt viktigt att det hanteras rättsäkert och korrekt. Men vi får inte glömma den personliga integriteten i viljan att lösa många brott, säger Linda Snecker, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson, till TT.

Stefan Backman, chefsjurist på Tele 2, är orolig för ett särskilt yttrande från Post- och telestyrelsens (PTS) expert i utredningen där kritik framförs om att delar av utredningsarbetet inte varit tillräckligt grundligt.

- Det gör mig bekymrad. I det särskilda yttrandet finns också uppgifter om att utredaren tagit väldigt lätt på frågan om abonnentuppgifter, det vill säga vem som har en viss IP-adress vid en given tidpunkt. Vi har tidigare framfört att de uppgifterna absolut är känsliga ur integritetssynpunkt eftersom en individs surfmönster kan kartläggas, säger han till TT.