KU:s ordförande Karin Enström (M) och en majoritet i KU föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att starta en utredning för att stärka äganderätten. Arkivbild.
KU:s ordförande Karin Enström (M) och en majoritet i KU föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att starta en utredning för att stärka äganderätten. Arkivbild.

KU ber regeringen stärka äganderätten

ANNONS
|

Riksdagens konstitutionsutskott (KU) föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över och stärka äganderätten. Förslaget har sin grund i en motion från de fyra borgerliga partierna M, KD, C och L och stöds av Sverigedemokraterna.

Regeringspartierna S och MP, samt Vänsterpartiet, står inte bakom förslaget om ett så kallat tillkännagivande. De anser att äganderätten har ett bra skydd i regeringsformen, en av Sveriges grundlagar. Ska äganderätten utredas bör det ske i samband med en bred översyn av grundlagen.

Majoriteten i utskottet anser att äganderätten ska värnas så långt det är möjligt, liksom markägares rätt att bestämma över sin egendom. Ett stärkt skydd säkrar viktiga naturtillgångar och en omställning till ett mer hålbart samhälle, enligt utskottet.

ANNONS
TT

ANNONS