KU kritiserar Löfven och ministrar

Statsministern och två redan avsatta ministrar kritiseras av KU för regeringens hantering av it-skandalen på Transportstyrelsen. Det är inte acceptabelt att statsministern var en av de sista att få vetskap om hoten mot rikets säkerhet, enligt KU.

ANNONS
|

Den hårdaste kritiken i övrigt i den årliga granskningen som riksdagens konstitutionsutskott (KU) gör av regeringen riktar sig mot utrikesminister Margot Wallström (S). Den gäller UD:s hantering av handlingar kopplade till regeringens kampanj för platsen i FN:s säkerhetsråd.

De totalt 33 KU-anmälningarna som gåtts igenom har resulterat i att KU uttalar kritik mot regeringens agerande, eller brist på agerande, i tio fall. Också den tidigare regeringen kritiseras vad gäller bakgrunden till säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen.

Information fastnade

Ett enigt KU konstaterar att statsminister Stefan Löfven S) bär det yttersta ansvaret för att informationen om it-skandalen, bland annat brott mot flera säkerhetslagar på Transportstyrelsen, inte blev kända för alla berörda ministrar och honom själv mycket tidigare än vad som skedde. Viktig information fastnade på olika departement.

ANNONS

- Som regeringschef har statsministern det yttersta ansvaret för att rutinerna inte fungerat, säger KU:s ordförande Andreas Norlén (M).

Både han och KU:s vice ordförande, socialdemokraten Björn von Sydow, hävdar dock att det inte går att säga om det hade gjort någon skillnad för säkerhetsbristerna på myndigheten om Löfven och andra i regeringen hade fått vetskap tidigare.

Det har inte heller framkommit att Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller någon annan skulle ha bett regeringen agera och att regeringen sedan lät bli.

Ansvaret för brister i justitiedepartementets informationsspridning anses ligga på före detta inrikesminister Anders Ygeman. Kritiken träffar även Ygemans dåvarande statssekreterare, nuvarande EU- och handelsministern Ann LInde (S).

Förra infrastrukturministern Anna Johansson, som liksom Ygeman också avgick förra sommaren inför hotet att röstas bort av riksdagen, hade ett ansvar. Hennes förste statssekreterare berättade inte för henne om haverierna på Transportstyrelsen, en myndighet hon hade ansvar för. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) anses dock ha agerat rimligt.

KU-ledamöterna fick på presskonferensen frågan vilken kritik som är allvarligast i granskningen som helhet.

UD:s hantering "anmärkningsvärd"

- Min uppfattning är naturligtvis att den kritik som berör Transportstyrelsen är den allvarligaste, därför att det handlar om frågor som berör rikets säkerhet, säger Andreas Norlén (M).

ANNONS

Björn von Sydow (S) instämmer.

- Det är allvarligt vad gäller förhållande inom regeringskansliet och därmed regeringens sammanhållning. Det är det allvarligaste ärendet, säger han.

Björn von Sydow lägger till UD:s problem med att korrekt diarieföra handlingar, en sak som KU tidigare har bett UD göra något åt.

Ansvaret för det faller på utrikesminister Wallström. UD:s hantering av grundlagsfästa regler som ska ge allmänheten insyn är "anmärkningsvärd" anser KU.

TT

Fakta: It-skandalen

Det var 2015 som IBM fick uppdraget att ta över Transportstyrelsens it-drift och flera gånger under året beslutar generaldirektören Maria Ågren att avsteg kan göras från lagar som ska skydda känsliga uppgifter. Hemligstämplad information lades därför ut på icke säkerhetsklassad personal. Säkerhetspolisen rekommenderade ett stopp av outsourcingen men hade inga lagliga medel att göra så.

Under 2015 får justitiedepartementet vetskap om problemen och Säpos oro. Men först i början av januari 2017 får statsminister Stefan Löfven (S) och infrastrukturminister Anna Johansson (S), som ansvarar för Transportstyrelsen, information och Ågren tvingas bort med med motiveringen att "regeringen och den tidigare generaldirektören har haft olika syn på hur arbetet ska bedrivas".

Den 27 juli meddelar Stefan Löfven att regeringen ombildas efter hot från Alliansen om misstroendeförklaringar av tre ministrar. Två statsråd lämnar regeringen i spåren av it-skandalen: Anders Ygeman och Anna Johansson.

Den 25 januari i år inledde riksdagens konstitutionsutskott sina utfrågningar angående regeringens agerande gällande bristerna på Transportstyrelsen med att bjuda in dåvarande Säpo-chefen Anders Thornberg. KU har sedan dess frågat ut statsministern, avgångna ministrar och statssekreterare som hade nyckelroller, men även Maria Ågren.

ANNONS