KU zoomar in regeringen om Transportstyrelsen

En kallsvettig vår kan vänta för regeringen när KU zoomar in på hanteringen av it-skandalen på Transportstyrelsen. Affären har redan tvingat bort två statsråd, en statssekreterare och en generaldirektör.

ANNONS

Valår som det är lär det bli extra frestande för oppositionen att pressa regeringen, inklusive statsminister Stefan Löfven (S), inför tv-kamerorna i riksdagens konstitutionsutskott (KU). Hur är det med regeringens förmåga att klara rikets säkerhet och hålla koll på myndigheter, när den nu uppenbart rört sig utanför lagen och hanterat känsliga register så att obehöriga i utlandet haft tillgång till dem.

- Utfrågningen med Maria Ågren (Transportstyrelsens avskedade generaldirektör) blir viktig. Men också hur tidigare och nuvarande statssekreterare och statsråd har agerat, eller varför de inte har agerat, säger Andreas Norlén, moderat ordförande i KU.

ANNONS

Inte orolig

En regeringskälla uppger för TT att man i regeringskansliet inte känner sig särskilt orolig över vad som väntar, även om det är valår. Det som finns att redovisa finns med i de skriftliga svar som regeringskansliet lämnat inför slutrundan i granskningen, heter det.

När utfrågningarna inleds på allvar i veckan är personer från Transportstyrelsen, inklusive Maria Ågren, kallade. Även Ann Linde, numera handels- och EU-minister (S), ska frågas ut om när hon som statssekreterare hos avgångne inrikesministern Anders Ygeman (S) fick vetskap om haverierna på myndigheten.

Hans Ekström företräder Socialdemokraterna i KU. Han tycker att Ann Linde blir intressant, men också avgångna infrastrukturministern Anna Johanssons (S) statssekreterare Erik Bromander.

Vet detaljerna

Johansson och Bromander basade på näringsdepartementet, som har ansvar för Transportstyrelsen.

- Även om vi formellt granskar regeringen så vet ju alla att statsråden ofta får lite snabb information om ärenden men att detaljkunskaperna finns på statssekreterarnivå, säger Ekström som också ser fram emot den del av granskningen som handlar om den förra regeringens roll.

Bromander avgick från sin post 2016, av andra skäl än att inte ha försökt göra något åt säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen, eller generaldirektörens beslut om lagbrott för att ro outsourcingen av it-driften i hamn enligt tidtabell.

ANNONS

Han var den högste tjänsteman som myndigheten hade tätast kontakt med i regeringskansliet under 2015 och 2016. Han har inte uttalat sig sedan skandalen blev känd förra sommaren.

Tidspress

Två utredningar har redan gjorts om vad som hände och varför det gick fel när Transportstyrelsen skulle lägga ut it-driften på entreprenad i utlandet, samtidigt som ett omfattande stordatorbyte skulle göras.

Regeringens utredare Thomas Bull, som inte haft i uppdrag att granska regeringen, listar tre huvudskäl till varför det gick snett:

Uppgifter om rikets säkerhet röjdes för att Transportstyrelsen inte visste vilka uppgifter de hade eller hur de skulle hanteras.

Tidspressen var stor att genomföra projekten och tidsplanen orealistisk vilket ledde till att generaldirektören medvetet beslutade om avsteg från lagar för att hinna med.

Och kommunikationen med andra myndigheter och regeringskansliet var inte vad den borde ha varit.

TT

Fakta: Utfrågningar

12 mars

Från Transportstyrelsen: Annette Olofsson, internrevisor, Staffan Widlert, tidigare generaldirektör, Jacob Gramenius, tidigare ställföreträdande generaldirektör och Maria Ågren, generaldirektör som avskedades av regeringen.

13 mars

Rolf Annerberg, tidigare styrelseordförande för Transportstyrelsen.

15 mars

Ann Linde, handels- och EU-minister, frågas ut i egenskap av tidigare statssekreterare hos förre inrikesministern Anders Ygeman (S).

22 mars

Erik Bromander, tidigare statssekreterare hos avgångna infrastrukturministern Anna Johansson (S)

27 mars

Anna-Karin Hatt, tidigare it- och energiminister (C) i Alliansregeringen till 2014.

Emma Lennartsson, avgången statssekreterare hos statsminister Stefan Löfven.

Under april följer utfrågningar om Transportstyrelsen med flera ministrar. De avslutas med statsministern mot slutet av månaden.

Källa: Riksdagen

Fakta: Detta har hänt

I april 2015 får IBM uppdraget att ta över Transportstyrelsens it-drift.

Flera gånger under 2015 beslutar generaldirektören Maria Ågren på Transportstyrelsen att avsteg kan göras från lagar som ska skydda känsliga uppgifter.

Sommaren 2015 inleder Säkerhetspolisen en tillsyn av överflyttningen av it-driften.

Under hösten får inrikesminister Anders Ygemans (S) statssekreterare viss information om Säpos tillsyn.

I januari 2016 inleds en förundersökning mot Ågren om misstanke om att hon som chef tagit beslut som riskerar att röja sekretessbelagda uppgifter. Någon månad senare får även inrikesminister Anders Ygeman (S) information om händelsen.

I mars 2016 informeras försvarsminister Peter Hultqvist (S) om säkerhetsbristerna.

Först i början av januari 2017 får statsminister Stefan Löfven (S) och infrastrukturminister Anna Johansson (S), som ansvarar för myndigheten, vetskap om problemen enligt vad de själva uppgivit.

I januari 2017 får Ågren sluta med motiveringen att "regeringen och den tidigare generaldirektören har haft olika syn på hur arbetet ska bedrivas".

Den 6 juli förra året avslöjar Dagens nyheter att Ågren erkänt brott angående datahanteringen.

Den 27 juli meddelar Stefan Löfven att regeringen ombildas efter hot från Alliansen om misstroendeförklaringar av tre ministrar. Två statsråd lämnar regeringen i spåren av it-skandalen: Anders Ygeman och Anna Johansson.

Den 27 augusti avgick statsministerns statssekreterare Emma Lennartsson med hänvisning till att hon tidigare hade gett felaktiga uppgifter om när hon fick kännedom om säkerhetsbristerna.

Alliansen hotade med misstroende även mot försvarsminister Peter Hultqvist, men Centern och Liberalerna röstade inte med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna för att avsätta Hultqvist. SD väckte också misstroende mot statsminister Stefan Löfven men var enda parti att rösta för det.

Den 25 januari inledde riksdagens konstitutionsutskott sina utfrågningar angående regeringens agerande gällande bristerna på Transportstyrelsen med att bjuda in dåvarande Säpo-chefen Anders Thornberg.

Under mars och april fortsätter utfrågningarna. I början av juni ska granskningen vara klar.

ANNONS