Kungsörnar dödas av tåg – på vintern

Trafikverket måste göra mer för att skydda landets kungsörnar från tågkollisioner, enligt Birdlife Sweden som oroar sig för artens bestånd. Olyckor längs rälsen är den vanligaste dödsorsaken när snön fallit.

ANNONS

En undersökning som genomförts på uppdrag av Världsnaturfonden (WWF) visar att det finns ett samband mellan snömängd och tågdödade kungsörnar, rapporterar P4 Norrbotten. Örnarna blir ofta påkörda när de sitter på spåren och äter döda djur.

- Ingen kungsörn kördes på under barmarkstiden. Däremot under de snörikaste månaderna november till februari var det en majoritet av de trafikdödade örnarna, säger Berth-Ove Lindström, en av dem som genomfört undersökningen, till radiokanalen.

ANNONS

Inte tillräckligt många

Tågdöden är ett problem eftersom kungsörnarna skiljer sig från många andra fågelarter, enligt Birdlife Sweden (tidigare Sveriges ornitologiska förening). De majestätiska fåglarna blir könsmogna först vid fyra–fem års ålder, häktningarna lyckas inte varje år, och de får i regel endast en unge åt gången.

- Kungsörnsstammen är fortfarande inte uppe i den nivån som vi brukar kalla för godbevarandestatus. Vi har alltså inte så många kungsörnar som vi borde för att vi ska kunna känna oss någorlunda trygga med att vi har ett stabilt bestånd som kan fortplanta sig och leva vidare, säger Kraft till TT.

Vill ha viltstängsel

Birdlife Sweden vill att Trafikverket blir bättre på att jobba förebyggande för att färre kungsörnar ska dödas av tåg.

- Det handlar om två saker, dels om att sätta upp fler stängsel efter spåren så vilt inte blir påkört, dels om att Trafikverkets personal är snabbare på plats och rensar undan kadavret som blir liggande efter olyckor, säger Kraft.

ANNONS

TT har sökt Trafikverket för en kommentar.

TT

Fakta: Kungsörnar och tåg

Tågolyckor är den vanligaste dödsorsaken för kungsörnar i Sverige, enligt en undersökning som genomförts på uppdrag av Världsnaturfonden (WWF).

110 av 503 dödade kungsörnar som registrerades av Naturhistoriska riksmuseet under tidsperioden 1993–2011 hade fallit offer för tåg (av sammanlagt 133 trafikdöda örnar), enligt undersökningen.

På andra plats kom sjukdom, skada eller svält med 86 döda örnar och på tredje plats elledningar och transformatorer som dödade 84 örnar. 20 örnar dödades genom illegal jakt.

Kungsörnen är en art i familjen hökfåglar och blir 75–88 centimeter lång med ett vingspann på 205–225 centimeter.

I Sverige häckar kungsörnen från Dalarna och norrut samt på Gotland.

Källor: WWF, Nationalencyklopedin

ANNONS