Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Per Hall, rättschef i Statsrådsberedningen, och statsminister Stefan Löfven (S) under KU-utfrågning i riksdagen.

Löfven försvarade lagbrådska i KU

Regeringar behöver inte alltid lyssna på Lagrådet när dess jurister avstyrker lagförslag, enligt statsminister Stefan Löfven (S). Politiska skäl eller andra juridiska bedömningar kan väga över. Så var det när förslaget om att ge ensamkommande en ny möjlighet att stanna lades fram.

Löfven försvarade regeringens handläggning av det omstridda lagförslaget när han frågades ut i riksdagens konstitutionsutskott (KU). Det lades fram i en extra ändringsbudget bara dagar efter den ordinarie vårändringsbudgeten i slutet av april förra året.

- Att regeringen inte följer Lagrådets synpunkter kan grunda sig på en annan juridisk bedömning eller politiskt hänsynstagande, sade Löfven i utskottet när han ombads ge regeringens syn på Lagrådets yttranden generellt.

Kravet uppfyllt

Han sade också att regeringen hela tiden har ansett att förslaget om de ensamkommande hade arbetats fram, eller beretts som det formellt heter, enligt de krav som finns i grundlagen. Därför kunde regeringen delvis bortse från Lagrådets hårda kritik mot förslagets beredning och innehåll.

- Beredningskravet var uppfyllt, sade Löfven.

Kritiken då, våren 2018, mot regeringens hantering var hård också från oppositionen. Sverigedemokraterna anmälde regeringens hantering till KU. SD har bett utskottet att granska flera aspekter. Det handlar om i vilken mån regeringen hade berett förslaget ordentligt, till exempel givit rimligt med tid för myndigheter och andra berörda att lämna synpunkter, och om regeringen hade rätt att presentera förslaget i en extra ändringsbudget.

Reglerna för att lägga fram extra ändringsbudgetar är strikta och Löfven hävdar att det fanns "synnerliga skäl" för att göra det.

Stöd från C

Vid utskottets utfrågning undrade Jörgen Berglund (M) om regeringen tog till den extra ändringsbudgeten bara för att Centerpartiet skulle kunna stödja förslaget om ensamkommande, utan att få den dåvarande rödgröna regeringens politik på köpet. Hade lagförslaget om ensamkommande lagts i den ordinarie vårändringsbudgeten hade Centern, som förra våren siktade på en Alliansregering, kanske inte kunnat stödja det. Utan stödet från C hade lagen inte antagits i riksdagen.

- Det där är bara spekulationer från ledamoten, svarade statsministern.

KU:s ordförande Karin Enström (M) var efter utfrågningen inte helt tillfreds med statsministerns svar.

"Utan att föregripa granskningen tycker jag det är förvånande att regeringen anser att beredningskravet är uppfyllt trots att riksdagens finansutskott var tvungna att bereda förslaget vidare.", säger hon i en skriftlig kommentar.