M, KD och L bildar regering med stöd av SD

Efter veckor av diskussioner står det klart att M, KD och L vill bilda regering med stöd av SD. Sverigedemokraterna får stort inflytande över migrations- och kriminalpolitiken, medan L tvingas till eftergifter.
– Vi har fått ett betydande genomslag för vår sakpolitik, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson.
På måndag röstar riksdagen om Ulf Kristersson (M) som ny statsminister.

ANNONS
|

Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna är överens om regeringsbildningen. Det sa partiernas ledare på en pressträff på fredagsförmiddagen.

Det handlar om en trepartiregering med SD som samarbetsparti. Men SD får tjänstemän på regeringskansliet och SD-ledaren Jimmie Åkesson konstaterar att partiet ”är med som om det vore med i regeringen.”

– Det handlar om att vara på plats och vara med tidigt i processer för att kunna bevaka det vi kommit överens om, säger Henrik Vinge (SD) till GP.

Gruppledaren för SD Henrik Vinge är nöjd med politiken SD drivit igenom.
Gruppledaren för SD Henrik Vinge är nöjd med politiken SD drivit igenom. Bild: Anna Tärnhuvud

Kristersson kan väljas på måndag

På måndag kommer riksdagen att rösta om Ulf Kristersson som statsminister, säger talmannen Andreas Norlén på en pressträff.

– Det betyder att regeringsbildningen kommer ta 37 dagar, säger han.

ANNONS

Partierna till höger har nått en omfattande överenskommelse om brottslighet, integration/migration, klimat/energi, ekonomi, skola samt hälso- och sjukvård.

SD har fått stort inflytande över politiken. Det innebär att invandringspolitiken kommer att bli betydligt stramare och det blir hårdare tag mot brottsligheten. De här delarna av överenskommelsen är också mycket omfattande.

– Sverige kommer ha en mycket restriktiv asyl- och anhöriginvandring. Det kommer innebära att vi får mindre problem med kriminalitet, säger SD:s gruppledare Henrik Vinge till GP.

Högerpartierna är överens om dubbla straff för gängkriminella, anonyma vittnen och visitationszoner. Just anonyma vittnen och visitationszoner är något som Liberalerna tidigare sagt nej till, medan övriga tre partier varit överens.

Asylrelaterade uppehållstillstånd ska vara tillfälliga, alltså inte bli permanenta.

– Vi ser över incitamenten för frivillig återvandring, säger Åkesson.

Inom flera frågor om migration och brottslighet står L för en mjukare linje än M, SD och KD. I utbyte mot en plats i regeringen har L fått ge efter på området.

Ulf Kristersson vill inte beskriva L som förlorare i överenskommelsen utan säger att partiet fått stora och viktiga framgångar.

L-ledaren Johan Pehrson menar att Liberalerna kommer att värna asylrätten, och att partiets riksdagsgrupp är enig om politiken och eftergifterna.

ANNONS

Vinststopp vid ägarbyte

Johan Pehrson lyfter skolområdet som en framgång för L. Han säger att det mesta börjar i skolan, och att bildning och kunskap är avgörande.

– Vi fokuserar på ökat kunskapsresultat. För att nå dit är det viktigt att man jobbar med frågor om arbetsro och trygghet i klassrummet.

Enligt Pehrson är högerpartierna överens om att förbjuda vinster för privata skolor som inte levererar resultat.

Mediernas frihet och att grundlagsfästa aborträtten är andra vinster han lyfter fram.

– Vi tycker att tjänstemannaansvaret ska stärkas och pekar på vikten av ett fritt, oberoende kulturliv.

Mer kärnkraft

KD har länge drivit på för att sjukvården ska förstatligas. Nu är högerpartierna överens om att det ska utredas. Primärvården ska byggas ut och tandvården stärkas, vilket också är en del av KD:s politik.

Inom energiområdet är partierna överens om att det behövs mer kärnkraft och vill att det ska bli tillåtet att bygga fler verk, på fler platser och utreda om Ringhals 1 och 2 kan återstartas.

De vill också införa statliga kreditgarantier för nya kärnkraftverk och ändra målet i klimatpolitiken till 100 procent fossilfritt, så att kärnkraft inkluderas.

– Vi kommer behöva att prioritera att snabba miljötillståndsprocesser och öka ambitionerna gällande koldioxidinfångning, säger KD-ledaren Ebba Bush och påpekar att partierna står fast vid Parisavtalets mål.

ANNONS

Ulf Kristersson (M) framhåller att den nya regeringen kommer att införa en omfattande bidragsreform, med ett bidragstak. Det kommer att bli lägre skatt på låginkomstarbete, och lägre bränslepriser. Reduktionsplikten sänks till EU:s miniminivå.

A-kassan blir kvar på samma nivå trots att Moderaterna ville sänka. Däremot slopas enprocentsmålet för biståndet, något som KD och L varit emot.

– Det kommer att minskas, säger Kristersson, men påpekar också att Sverige fortfarande kommer att vara ett ovanligt stort biståndsland.

Ebba Busch tror att många biståndsorganisationer kommer känna sig trygga med att kunna fullfölja sina åtaganden.

– Man vet vad som väntar nästa år och året därpå, säger hon.

Detta eftersom biståndets nivå inte kommer att hänga på storleken av svensk ekonomi. Hon tror också att effekten till ”nödställda” snarare kommer bli bättre trots att bidraget minskas.

Skatten sänks på ISK-sparande och ett högkostnadsskydd för elen införs också. M har tidigare lovat att elstödet införs till 1 november. Om detta hinns med är oklart.

– Jag bedömer det inte som helt kört, säger Ulf Kristersson.

Vad händer nu?

Om riksdagen röstar ja till Ulf Kristersson på måndag kommer han att presentera sin regeringsförklaring och berätta vilka ministrar som ska ingå på tisdag. Samma dag kommer han och regeringen också att tillträda formellt genom en så kallad skifteskonselj ledd av kungen. Fram tills en ny regering formellt är på plats leds Sverige av en övergångsregering, med Magdalena Andersson (S) som statsminister.

ANNONS

Detta är partierna överens om

Ekonomin:

 • Bidragstak och aktivitetskrav för den som lever på försörjningsstöd.
 • A-kassan ska vara kvar på samma nivå som idag.
 • Skatten på arbete sänks med inriktning på låg- och medelinkomsttagare, liksom skatten på pension. Även skatten på sparande sänks.
 • Högkostnadsskydd för elpriser, sänkta drivmedelspriser och reduktionsplikt på EU:s miniminivå.

Brottslighet:

 • Dubbla straff för gängkriminella.
 • Det ska bli kriminellt att delta i kriminella gäng.
 • Sverige ska införa visitationszoner, anonyma vittnen och vistelseförbud. Även straffrabatten för den som fyllt 18 år ska försvinna.
 • Sänkt straffmyndighetsålder ska utredas.
 • Skärpa straffen för vålds- och sexualbrott.

Migration och integration

 • Migrationspolitiken anpassas till miniminivån enligt EU-rätten.
 • Intensifierat arbete för att få människor att återvandra.
 • Skärpt arbetskraftsinvandring och hårdare villkor för anhöriginvandring
 • Sänka antalet 900 kvotflyktingar per år, jämfört med dagens 6 400.
 • Skärpta krav för medborgarskap och återkallande av uppehållstillstånd i fler fall.
 • Mer kravbaserad integration, där den som långvarigt befinner sig i Sverige själv ska ta ansvar för att bli en del av samhället.

Klimat och energi

 • Ändrat energimål till 100 procent fossilfritt, så att kärnkraft inkluderas.
 • Statliga garantier på 400 miljarder kronor till kärnkraft.
 • Det ska bli svårare att stänga kärnkraftverk.
 • Återstart av Ringhals 1 och 2 ska utredas skyndsamt. Reaktorer på fler ställen ska tillåtas.
 • Bättre förutsättningar för vattenkraft och kraftvärme.
 • Satsningar på utbyggd laddinfrastruktur och koldioxidinfångning.

Hälso- och sjukvård

 • Utred om staten ska ansvara för vården i stället för regionerna.
 • Stärka den psykiska hälsan och suicidpreventionen.
 • Särskilda satsningar på cancer- och barncancervården, inklusive eftervård och rehabilitering.
 • Ta fram förslag om hur kvinnors rätt till abort kan skyddas i regeringsformen.
 • Utred om man bör stärka tandvårdens högkostnadsskydd, för att mer efterlikna det som finns i övrig vård.

Skola

 • Ökad statlig styrning över finansieringen av skolan.
 • Ökad undervisningstid.
 • Reformerade läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för ökat fokus på inlärning, färdigheter samt fakta- och ämneskunskaper.
 • En ny friskolelag ska införas. Vinstutdelning ska inte få förekomma under de första åren efter att en skola startats eller köpts av en ny ägare.

Sport och kultur

 • Public service-mediernas oberoende ska bestå och dess långsiktiga finansiering behållas.
 • Åtgärder vidtas för att minska den politiska styrningen av kulturens innehåll.
 • En svensk kulturkanon ska tas fram.
 • Utreda arvsrätten för att eventuellt innefatta även kusiner.
 • Nytt projekt för att stärka högstaligornas konkurrenskraft i den svenska elitfotbollen och elithockeyn.

Här finns hela överenskommelsen mellan SD, M, KD och L

LÄS MER:Kristersson inte klar i tid

LÄS MER:L: ”Övertygade om att vi kommer sitta i regering”

LÄS MER:Pressen på Kristersson: ”Börjar bli bråttom”

Missa inte det senaste om valet 2022

Nu kan du få alla politiknyheter, reportage och analyser som en notis direkt till din telefon genom att klicka på följ-knappen vid taggen Val 2022. I mobilen finner du den under artikeln och på sajt överst till höger om artikeln.

ANNONS