Medborgardialoger ska främja demokratin

ANNONS

Regeringen ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Forum för levande historia uppdrag för att stärka demokratin. SKL ska bland annat främja medborgardialog. Forum för levande historia ska sprida kunskap om riskerna med en urholkad demokrati.

Enligt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke finns flera hot mot demokratin i dag.

- Vi har grupper i vårt samhälle som inte känner tillit, vare sig till andra människor eller till våra institutioner. Som inte deltar i demokratiska processer, som inte röstar, säger hon i Ekots lördagsintervju.

ANNONS

Dessutom stärks arbetet med att stödja journalister som utsätts för hat och hot.

- Vi behöver vara många som både får uppdrag, men också känner att det är vårt ansvar, att främja, försvara och förankra vår demokrati, säger Alice Bah Kuhnke.

TT
ANNONS