Migrationsverket sågar asylutredning

Migrationsverket dömer ut den statliga utredningen om asylmottagande. Förslaget att ge kommunerna ansvaret för mottagningsverksamheten sågas.

ANNONS

Obligatoriska ankomstcenter och ett gemensamt mottagaransvar för Sveriges samtliga kommuner. Det är två centrala delar i den statliga utredning om mottagandet av asylsökande som presenterades i våras.

Nu har Migrationsverket lämnat sitt remissvar, och det är inte nådigt mot utredningen. Det är framför allt två punkter som myndigheten riktar in sig på – att kommunerna ska ha ansvar för boende- och integrationsfrågorna och att kalkylerna bygger på förlegad matematik.

"Väldigt få"

Enligt Mikael Ribbenvik vilar utredningen på felaktiga premisser, situationen 2015 med 162000 asylsökande är sannolikt inte aktuell inom överskådlig tid. 2019 beräknas 23000 asylsökande komma.

- Det är olyckligt att styra på det som varit i stället för att styra på det som kommer att vara. Vi kommer ha kortare handläggningstider och färre antal asylsökande. Utredningens förslag bygger mycket på det omvända, säger han.

ANNONS

TT: Vad är du mest orolig för?

- Ja, det är ju att lägga över hela mottagningsverksamheten till kommunerna under asyltiden. Det är inte kommunernas främsta kompetens. Jag är orolig för att vi ska bygga upp en enorm byråkratisk apparat där 290 kommuner behöver bygga en organisation för detta. Det blir väldigt få asylsökande som ska fördelas till varje kommun och väldigt ineffektivt.

Pilotverksamhet

Migrationsverket vill i stället se några få ankomstcenter, där staten har ansvaret och alla asylsökande går igenom en process som i bästa fall tar högst 30 dagar.

- Vi har redan startat en pilotverksamhet i Göteborg med ankomstcenter där vi provar det här och vi kommer fortsätta i Stockholm och Malmö och sen får vi se kapacitetsbehovet, vi behöver se lite resultat och se att det fungerar, säger Mikael Ribbenvik.

TT: Skulle ert förslag hålla för en situation som den 2015?

ANNONS

- Ja. Eller nej, det finns inget system som håller för en situation som 2015, det var extraordinärt. Det är inte det vi planerar för heller, men vi måste ha ett system som fungerar i såväl vågdalar som toppar och det planerar vi för.

Oklar framtid

Vad som händer med utredningen vill Mikael Ribbenvik inte sia om, men klart är att regeringskrisen hotar att skjuta upp besluten och därmed försvåra verksamheten.

- Nu får regeringen smälta detta, den regering det nu blir. Men ett besked om statligt eller kommunalt mottagarsystem skulle man kunna ge besked om ganska snart. Det är inte så att den här myndigheten står stilla och ser vad det är som händer, utan tvärtom gör vi ju saker. Vi har inte råd att stå stilla, däremot är det viktigt att få besked.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) vill inte uttala sig om remissvaren förrän remisstiden har gått ut den 15 november, och har avböjt att kommentera Migrationsverkets kritik.

ANNONS

Rättad: I en tidigare version av artikeln fanns en felaktig uppgift om kommunernas ansvarsområde.

TT

Fakta: Utredningens förslag

Den statliga mottagandeutredningen "Ett ordnat mottagande" föreslår ett antal punkter för förbättrat mottagande av asylsökande.

Ankomstcenter ska etableras för tidiga insatser. Endast vid centren eller vid gränsen till Sverige skulle man kunna söka asyl.

Alla Sveriges 290 kommuner ska ta emot asylsökande som ännu inte fått uppehållstillstånd och som först bott på ett ankomstcenter. Kommunerna ska ta fram boenden och hjälpa dem under deras första tid i Sverige

Kommuner sak få en ny ersättning så att de kan vara förberedda att ta emot barn som kommer ensamma till Sverige.

Ett nytt ersättningssystem för hur pengar från staten ska betalas till kommunerna och landstingen, som ska använda sig av schabloner.

Utredningen presenterar även ett alternativt förslag där staten tar ensamt ansvar för boende och tidiga insatser för alla asylsökande under hela asyltiden och där ankomstcenter bara ska finnas i några stora kommuner.

Källa: Mottagandeutredningen

ANNONS